Entsendeplattform

Rakouské železnice / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz vida


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 7. 2019


Výsledky posledních jednání
  • Platové sazby se zvyšují o 2,6 %.
  • Skutečné platy se zvyšují o 2,6 %.
  • Valorizovatelné vedlejší příjmy se zvyšují o 2,6 %.


Minimální mzda / minimální plat
Zařazení probíhá podle skupin uplatnění; kolektivní smlouva rozlišuje deset skupin uplatnění (A–J). A je „nejnižší“, J „nejvyšší“ skupina uplatnění.
Minimální plat:
  • Běžná pracovní doba v délce 40 hodin: € 1 776,22
  • Běžná pracovní doba v délce 38,5 hodin: € 1 720,24


Příplatky/přirážky
Příplatek za práci v noci, příplatek za práci v neděli a ve svátky


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí zpravidla 40 hodin, může ale být na základě podnikové dohody snížena jednotně na 38,5 hodiny.
Příplatek za práci přesčas: 50 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky a dělnické profese:
do 1 roku 2 týdny
příp. u technicko-hospodářských pracovníků do 1 roku 6 týdnů
> 1 rok až < 2 roky 6 týdnů
> 5 let až < 15 let 3 měsíce
> 15 let až < 25 let 4 měsíce
> 25 let 5 měsíců


Upozornění: Zánik nároků
Nároky musí být uplatněny do devíti měsíců po splatnosti, případně oznámení.
Po zrušení pracovního poměru musí být nároky uplatněny do tří měsíců.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna při životním výročí zaměstnance

Weiterempfehlen