Entsendeplattform

Pilařský průmysl / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2022


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd a sazeb odměn učňů podle kolektivní smlouvy o 4,11 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: 12,08 €
  • Kvalifikované činnosti: od 12,39 € do 13,80 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: od 13,80 € do 14,61 €


Odměna učňů
Pilařský průmysl
1. rok učení: 4,97 €
2. rok učení: 7,45 €
3. rok učení: 9,94 €
4. rok učení: 11,18 €


Příplatky
např. příplatek za práci v noci a ve dvousměnném provozu za práci v noci


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodiny
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec: od 1 týdne do 9 týdnů
  • Zaměstnavatel: od 1 týdne do 9 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli v přímém pracovním poměru musí být uplatněny
do čtyř měsíců
, po ukončení pracovního poměru musí být smluvní mzdové nároky uplatněny do
tří měsíců
ústně nebo písemně, protože jinak
zanikají
! Neúspěšně uplatněné nároky zanikají, pokud nejsou do 18 měsíců od prvního vznesení uplatněny soudně.


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • Zvláštní platby: příspěvek na dovolenou a vánoční odměna.
  • Ochrana před výpovědí podle § 15 zákona o ochraně matek se prodlužuje na dobu trvání nároku na přídavek na péči o dítě upraveného spolkovým zákonem.