Entsendeplattform

Výroba cukrovinek / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 1. 2022


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 3 %
  • Zvýšení odměny učňů o 20,9 % (v 1. roce učení)
  • Doložka o zvýhodnění pro zachování při přeplatku


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti od (LK5): € 1 862,32
  • Kvalifikované činnosti od (LK3): € 1 979,55
  • Vysoce kvalifikované činnosti od (LK2a): € 2 215,69


Odměna učňů
Tabulka I Tabulka II
v 1. roce učení: € 900,00 € 1 035,00
ve 2. roce učení: € 1 000,00 € 1 150,00
ve 3. roce učení: € 1 400,00 € 1 610,00
ve 4. roce učení: € 1 560,00 € 1 794,00


Příplatky
Za dobu od 20:00 do 22:00 hod se uděluje 30procentní příplatek za noční směnu, viz i rámcová kolektivní smlouva odvětví výroby potravin a pochutin.


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin
.
Příplatky za práci přesčas
: 50 %, příplatky za práci v noci od 30 % do 50 %, jakož i za práci v sobotu na směny 50 %.


Výpovědní lhůty
Platí § 20 rámcové kolektivní smlouvy odvětví výroby potravin a pochutin. Lhůty pro zaměstnavatele od 6 do 21 týdnů podle trvání příslušnosti k podniku.


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být uplatněny do pěti měsíců! Při včasném uplatnění zůstává v platnosti tříletá promlčecí lhůta.


Další vymoženosti sociální politiky
Plná úhrada nákladů na internát pro učně. Dodatkové kolektivní smlouvy na téma služebních vynálezů a zlepšovacích návrhů, jakož i úpravy o nezbytném očkování, která musí podnik převzít.