Platforma za napotitev na delo

Kakšna je zaščita pred varnostnimi in zdravstvenimi tveganji?

V skladu z določbami Direktive 96/71/ES (Direktiva o napotitvi delavcev), ki velja za celotno EU, mora vsaka država članica svoje nacionalne predpise

 • o varnosti, zdravstvenem varstvu in higieni ne delovnem mestu;
 • o varstvu materinstva in
 • o zaščiti mladoletnih delavcev

uporabljati tudi za delo, zaradi katerega je podjetje napotilo delavca iz druge države članice.
Avstrijski predpisi, ki zagotavljajo takšno varstvo, se imenujejo »predpisi o varnosti in zdravju pri delu«.

Avstrijske predpise o varnosti in zdravju pri delu je treba upoštevati tudi pri napotitvi in posredovanju delavcev v Avstrijo iz drugih držav članic EU in držav, ki niso članice EU.

Pravni predpisi o varnosti in zdravju pri delu ščitijo življenje in zdravje delavcev pri njihovem delu. Človeški pogoji dela in visoki varnostni standardi prispevajo k preprečevanju nesreč pri delu in ogrožanju zdravja ter posledičnih stroškov.

Avstrijski predpisi o varnosti in zdravju pri delu na primer urejajo

 • uporabo nevarnih strojev in orodij;
 • ravnanje z nevarnimi snovmi, npr. strupenimi ali vnetljivimi kemikalijami;
 • obremenitve zaradi delovnih postopkov in drugih vplivov, kot je hrup;
 • opremo za preprečevanje nevarnosti;
 • navodila za upravljanje posebnih tveganj na delovnem mestu;
 • zdravniške preglede;
 • zasnovo delovnih mest, delovnih prostorov in toaletnih prostorov;
 • delovne pogoje za mladostnike in nosečnice.

Upoštevanje avstrijskih predpisov o varnosti in zdravju pri delu nadzoruje predvsem avstrijski delovni inšpektorat.

Informacije o avstrijskih predpisih o varnosti in zdravju pri delu in delovnem inšpektoratu so na voljo na spletnem mestu www.arbeitsinspektion.gv.at.

Dodatne informacije o varnosti in zdravju pri delu – tudi v drugih jezikih