Platforma za napotitev na delo

Kako so napotenim ali posredovanim delavcem izplačane pravice do dopusta, ki so jih pridobili v Avstriji?

Glede na to, ali delavec dejansko izrabi dopust ali sprejme le nadomestilo za neizrabljen dopust, je treba razlikovati med regresom za letni dopust in nadomestilom za neizrabljen dopust.

Regres za letni dopust se delavcem izplača, kadar je dopust izrabljen med napotitvijo oziroma posredovanjem ali v roku šestih mesecev po izteku. V tem primeru mora delovno razmerje, ki je obstajalo v času napotitve oziroma posredovanja, še vedno obstajati.

Nadomestilo za neizrabljen dopust se delavcu izplača vsaj šest mesecev po zaključku napotitve, če pričakovana pravica do dopusta ni bila izrabljena kot dejanski dopust.  

  • Regres za letni dopust in nadomestilo za neizrabljen dopust izplača sklad za dopust in odpravnino gradbenih delavcev (BUAK) in je treba zanj zaprositi pri BUAK.
  • Regres za letni dopust in nadomestilo za neizrabljen dopust sklad nakaže neposredno na navedeni bančni račun delavca.
  • Za izplačilo regresa za letni dopust je treba zaprositi pri delodajalcu.
  • Za izplačilo nadomestila za neizrabljen dopust je treba zaprositi pri delodajalcu.
  • BUAK nakaže prispevke za socialno varnost in davek na izplačane plače pristojnim organom.
  • Vsi prijavni obrazciso na voljo na spletnem mestu BUAK.

Regres za letni dopust
Skladu BUAK je treba predložiti podpisan obrazec »Predložitev zahtevkov za regres za letni dopust v skladu s členom 33f BUAG« (Einreichung um Urlaubsentgeltansprüche gemäß § 33f BUAG).

Obrazec je mogoče predložiti najprej v mesecu pred dopustom in ga je treba predložiti najpozneje v mesecu, ki sledi mesecu dopusta.
BUAK delavca in podjetje, ki napoti delavca, pisno obvesti o izvedenem obračunu regresa za letni dopust.
V informativnem dopisu so prispevki za socialno varnost in davek na izplačane plače navedeni ločeno.

Nadomestilo za neizrabljen dopust
Delavec mora pri BUAK vložiti »Vlogo za nadomestilo za neizkoriščen dopust v skladu s členom 10(1) BUAG« (Antrag auf Urlaubsabfindung laut § 10(1) BUAG).

Pri tem se domneva, da delavec takrat v Avstriji ni v delovnem razmerju, za katero bi se uporabljal avstrijski postopek sklada za dopust.
Informativni dopis se pošlje samo delavcu.

Opomba: Pravice za dopust, ki so bile pridobljene pri BUAK, potečejo, če niso izkoriščene do 31. marca tretjega naslednjega leta po pridobitvi dopusta.

Pridobitev dopusta in zastaralni rok začneta teči z izplačilom s strani podjetja.
Primer: Dneve dopusta, ki so bili pridobljeni leta 2024, je treba izrabiti najpozneje do 31. 3. 2027. S 1. 4. 2027 nepreklicno potečejo in jih ni več mogoče uveljavljati.