Platforma za napotitev na delo

Katera kolektivna pogodba velja zame?

Vaša pot do iskane kolektivne pogodbe

Tukaj lahko poiščete kolektivne pogodbe in posamezne vsebine kolektivnih pogodb.
V navodilih za iskanje je pojasnjeno, kako za določeno dejavnost prek kolektivne pogodbe najdete informacije o minimalni plači.

Če dejavnost, ki bi se naj izvajala v okviru napotitve delavcev v Avstriji, spada k področju gradbeništva, potem imate na voljo naslednje iskalne možnosti:

V iskalno polje lahko vnesete specifično gradbeno dejavnost, npr. kleparska dela, krovstvo, dela z naravnim kamnom itd. ter potem dobite predloge, katere avstrijske kolektivne pogodbe pripadajo tej dejavnosti.

OPOMBA: Kratki pregledi o minimalnih plačah zagotavljajo samo uvodne informacije o okvirih, znotraj katerih se določi dejanska minimalna plača.
Dejanska določitev minimalne plače temelji zgolj na kolektivni pogodbi. Rezultati posameznega iskanja niso pravno zavezujoči.