Platforma za napotitev na delo

Kako se izvršujejo avstrijski predpisi?

Kadar stranke v zvezi z napotitvijo ali posredovanjem delavcev ne upoštevajo predpisov ali ne izpolnijo zahtevkov, so v Avstriji na voljo civilnopravni in upravnokazenski postopki.

Kaj se zgodi oziroma kaj je treba narediti, ko podjetja, ki napotijo delavce, kršijo avstrijske predpise glede varstva napotenih delavcev?
Tematski sklop »Izvrševanje« podaja tudi odgovore na naslednji vprašanji:

  • Katere sankcije in možnosti za vložitev tožbe so na voljo?
  • Kako uveljavim svoje zahtevke?

Pregled sankcij in možnosti za vložitev tožbe ter pristojnih organov vam je na voljo kot dokument za prenos.