Platforma za napotitev na delo

Ali se pri napotitvi in posredovanju delavcev v Avstrijo poleg minimalne plače uporabljajo tudi druge delovnopravne določbe?

Pri napotitvi in posredovanju delavcev v Avstrijo je treba upoštevati dele avstrijskega delovnega prava, če je za napotene ali posredovane delavce ugodnejše od ustreznih predpisov v državi izvora.

Tematski sklop »Delovno pravo« podaja informacije o teh področjih delovnega prava in o naslednjih vprašanjih:

  • Kateri delovni čas je treba upoštevati?
  • Ali obstaja pravica do dopusta?
  • Kakšna je zaščita pred varnostnimi in zdravstvenimi tveganji?