Platforma za napotitev na delo

Ali se pri napotitvi in posredovanju delavcev v Avstrijo poleg minimalne plače uporabljajo tudi druge delovnopravne določbe?

Pri napotitvi in posredovanju delavcev v Avstrijo je treba upoštevati določene dele avstrijskega delovnega prava – ne glede na to, kako dolgo napotitev ali posredovanje traja:

 • predpise o delovnem času, določene z zakonodajo ali s kolektivno pogodbo;
 • plačan minimalni dopust;
 • varnost in zdravje pri delu;
 • povračilo potnih stroškov, stroškov bivanja in prehrane;
 • minimalno kakovost nastanitev.

Če napotitev traja dlje kot 12 mesecev (»dolgoročna napotitev«), se poleg tega uporablja celotno avstrijsko delovno pravo, če je ugodnejše od delovnega prava države pošiljateljice.

Tematski sklop »Delovno pravo« zagotavlja informacije v zvezi z naslednjimi vprašanji:

 • Kateri delovni čas je treba upoštevati?
 • Ali obstaja pravica do dopusta?
 • Kakšna je zaščita pred varnostnimi in zdravstvenimi tveganji?
 • Katere potne stroške, stroške bivanja in prehrane je treba povrniti napotenim delavcem?
 • Katere zahteve mora izpolnjevati nastanitev napotenih delavcev?
 • Pri kolikšnem trajanju napotitve je treba upoštevati celotno avstrijsko delovno pravo in kaj je s tem povezano?