Platforma za napotitev na delo

Kakšna je minimalna plača?

Delavci, ki so napoteni na delo v Avstrijo, imajo pravico do nadomestila, vključno s posebnimi prejemki, dodatki za nadure in drugimi dodatki, ki jim v Avstriji pripada v skladu z zakonom, uredbo ali kolektivno pogodbo.
Podrobnejše informacije o tem najdete v razdelku Pogosta vprašanja.

Delavci, ki so posredovani za delo v Avstriji, imajo pravico do nadomestil, vključno s posebnimi prejemki, dodatki za nadure in drugimi dodatki, ki so določeni v kolektivni pogodbi za podjetje zaposlovalca v Avstriji ali kolektivni pogodbi za posredovanje delavcev.
Poleg tega se lahko upoštevajo druge zavezujoče splošne določbe (kot so participacijski dogovori), ki se v podjetju zaposlovalca uporabljajo za primerljive delavce s primerljivimi dejavnostmi.

Podrobnejše informacije o tem najdete v razdelku Pogosta vprašanja.

Podjetja, ki v Avstrijo napotijo ali posredujejo delavce, morajo izplačati vsaj minimalno plačo, ki velja v Avstriji.

V Avstriji dejanska višina minimalne plače ni urejena z zakonodajo, ampak se praviloma določi na podlagi kolektivne pogodbe, ki se uporablja za panogo in dejavnost.

Za plače pod minimalno stopnjo so v Avstriji določene visoke denarne kazni. Poleg tega lahko delavci na sodišču zahtevajo izplačilo razlike.

Zato je pomembno, da se že pred napotitvijo ali posredovanjem v Avstrijo seznanite z minimalno plačo po veljavni avstrijski kolektivni pogodbi.