Platforma za napotitev na delo

Kaj je treba pri napotitvi in posredovanju za gradbena dela posebej upoštevati?

V primeru začasne zaposlitve gradbenih delavcev v okviru napotitve ali posredovanja v Avstrijo je treba upoštevati nekatere posebne določbe v zvezi s skladom za dopust in odpravnino gradbenih delavcev (BUAK), ki veljajo tudi za avstrijsko gradbeništvo.

Poleg tega je čezmejno opravljeno delo na področju gradbeništva deloma urejeno posebej, zlasti kar zadeva montažni privilegij in odgovornost naročnika gradbenih del.

Tematski sklop »Gradbena dela« v tem razdelku podaja odgovore na naslednja vprašanja:

  • Katere pravice in dolžnosti nastanejo v zvezi z avstrijskim skladom za dopust in odpravnino gradbenih delavcev (BUAK)?
  • Katere obveznosti prijave je treba izpolniti?
  • Kako so za delavce urejeni dopust in postopek sklada za dopust?
  • Kako so napotenim ali posredovanim delavcem izplačane pravice do dopusta, ki so jih pridobili v Avstriji?