Platforma za napotitev na delo

Napotitev delavcev

Kdaj lahko govorimo o napotitvi delavcev?

O napotitvi delojemalcev lahko govorimo, kadar

 • delodajalec
 • svoje delavce napoti na opravljanje dela v Avstrijo.

V dejanskem gospodarstvu se »delo čez mejo«, čezmejne delovne aktivnosti in delovni čas v tujini pojavljajo v različnih scenarijih in oblikah.
Nekateri takšni primeri imajo skupne značilnosti, ki so združene v pojmu »napotitev«. Kadar je mogoče dejanskemu stanju pripisati te značilnosti, tj. kadar obstaja napotitev v Avstrijo, so s tem povezane določene delovnopravne pravice in dolžnosti.

Značilnosti napotitve so:

 • delavec je v delovnem razmerju z delodajalcem in njegov običajni kraj opravljanja dela ni v Avstriji. Težišče delovnega razmerja je zato zunaj Avstrije tudi med opravljanjem dela oz. storitve v Avstriji.
 • Ni pomembno, v kateri državi je sedež podjetja. Napotitev lahko obstaja tudi, kadar ima podjetje sedež v Avstriji.
 • Izvajanje storitve ali druge denarne storitve v Avstriji, za katero je odgovoren ta delodajalec.
 • To delo oz. storitev v Avstriji opravlja delavec, ki v ta namen prispe v Avstrijo (»napoteni delavec«).
 • Za opravljanje dela oz. storitve v Avstriji je potrebna delovna aktivnost delavca; delovna aktivnost ima določeno trajanje, tj. začasno.
 • Če za delo oz. storitev obstaja pogodbeni partner s sedežem v Avstriji, napoteni delavec ni vključen v podjetje tega avstrijskega pogodbenega partnerja.
 • Čezmejno delo nima ekonomske vrednosti samo za delodajalca in vključuje tudi druge dejavnosti, ne le obiska prireditev, kongresov, sejmov, občasnega pridobivanja informacij, izobraževanja ali pogajanj.

Katere obveznosti imajo delodajalci?

 • Plačilo nadomestila, ki ni nižje od zneska, ki je v Avstriji določen za delo na podlagi zakona, uredbe ali kolektivne pogodbe.
 • Zagotovitev pravice do dopusta v skladu z avstrijskim pravom, če je ugodnejše za delavce.
 • Upoštevanje avstrijskih predpisov, predvsem glede delovnega časa, varstva materinstva, zaščite mladoletnih delavcev ter varnosti in zdravja pri delu.

V zvezi z napotitvijo morajo delodajalci izpolnjevati tudi različne formalne zahteve – deloma še pred napotitvijo, deloma med opravljanjem dela napotenih delavcev.

Kadar delodajalec ene od teh obveznosti ne izpolnjuje, se mu lahko izreče upravna kazen ali se zoper njega vloži tožba. Pri hudih kršitvah pogojev glede plače se lahko delodajalcu prepove opravljanje nadaljnjih storitev v Avstriji.
Zato je smiselno izpolniti opredeljene obveznosti. Več informacij o tem je na voljo v posameznih tematskih sklopih na tem spletnem mestu.