Platforma za napotitev na delo

Službeno potovanje

Pojem »službeno potovanje« v avstrijskem delovnem pravu ni podrobneje določen. Glede na določbe o davku na dohodek je službeno potovanje, kadar delavec za izvedbo storitev po naročilu delodajalca zapusti kraj opravljanja dela (pisarno, poslovne prostore, tovarniške prostore, skladišče ipd.).

Zato ne obstaja splošna opredelitev, ki bi določala, ali čezmejno službeno potovanje

  • lahko opredelimo kot napotitev ali posredovanje delavcev,
  • ima pravne posledice, kot so obveznost prijave, nadomestilo, ki izpolnjuje najmanj avstrijske pogoje o minimalni plači, itn.

Nasprotno, upoštevati je treba dejanski namen in vsebine posameznega službenega potovanja.

Načeloma se lahko dejavnosti v okviru čezmejnega službenega potovanja štejejo za delo tudi, če je službeno potovanje zelo kratko.
V tem primeru se celotno službeno potovanje obravnava kot napotitev ali posredovanje delavcev.

Kot delo in zato niti kot napotitev ali posredovanje delavcev pa se ne kvalificirajo naslednje dejavnosti v okviru službenega potovanja:

kadar pri tem niso opravljene dodatne storitve;

  • udeležba na seminarjih, predavanjih, kongresih in zasedanjih;
  • dejavnost v okviru mednarodnih programov za izobraževanje, usposabljanje ali raziskave na univerzah;
  • poslovni razgovori;
  • samo pridobivanje informacij, izobraževanje, usposabljanje;
  • udeležba na sejmih in sejmom podobnih prireditvah;
  • udeležba na kulturnih prireditvah na področju glasbe, plesa, gledališča ali kabareta in podobnih področjih v okviru čezmejne turneje, pri čemer je obseg dela v Avstriji glede na celotno turnejo manjši;
  • udeležba in izvedba mednarodnih športnih tekmovanj.

Poleg tega se za uradnike, pogodbene uslužbence ali druge javne uslužbence tuje države, ki začasno delajo v Avstriji, ne uporabljajo avstrijski predpisi o minimalni plači, obveznosti prijave, hranjenju dokumentacije itd., ki so opisani na spletni strani platforme za napotitev na delo.

Podrobnejše informacije o drugih izjemah: