Platforma za napotitev na delo

Delo na daljavo/remote work

V kolikšni meri se lahko pri delu na daljavo (»remote work«) uporabljajo avstrijski predpisi o napotitvi ali čezmejnem posredovanju?

Delavci vse bolj opravljajo dela in storitve prek elektronskih medijev, s trenutno razpoložljivo informacijsko tehnologijo (e-pošta, aplikacije za pametne telefone, zvočna in video komunikacija, programi za spletne konference, družabni mediji itd.).

Če so dela in storitve popolnoma virtualni in se izvajajo izključno v elektronskih medijih, je za samo dejavnost geografska lokacija oz. geografska razdalja nepomembna. Delati je mogoče tako na običajnem kraju opravljanja dela kot na katerem koli kraju, oddaljenem od njega (»remote work«, domača pisarna, »workation«).

Kljub temu se lahko v določenih primerih tudi za povsem virtualne dejavnosti uporabljajo avstrijski predpisi o napotitvi in posredovanju. Pri teh primerih so odločilne značilnosti posamezne napotitve in čezmejnega posredovanja:

 • Kje je običajno mesto opravljanja dela?
 • Ali je z virtualno dejavnostjo povezana fizična selitev z običajnega kraja opravljanja dela?
 • Ali je sprememba kraja pomembna za izvajanje dejavnosti kot dela?

Z vidika teh značilnosti ne gre za napotitev ali čezmejno posredovanje v Avstrijo, če delavec virtualno dejavnost

 • izvaja na običajnem kraju opravljanja dela ali
 • jo sicer izvaja zunaj običajnega kraja opravljanja dela, vendar se selitev v Avstrijo ne izvede s tem namenom in ne vpliva na nadaljnje storitve.

O napotitvi ali posredovanju v Avstrijo pa govorimo v primeru, ko se delavec

 • zaradi izvajanja virtualne dejavnosti preseli v Avstrijo, da bi lahko tudi bolje navezal stike s pogodbenimi partnerji delodajalca ali bolje izpolnjeval pogodbo o opravljanju storitev, sklenjeno z delodajalcem, ali
 • če ni državljan države članice EU (ampak državljan tretje države) in virtualne dejavnosti v Avstriji ne izvaja le kratkoročno (pribl. 2 tedna).

Mogoči so naslednji primeri:

1. Delavec, ki je državljan države članice EU in čigar običajni kraj opravljanja dela je zunaj Avstrije, na lastno željo dela izključno z elektronskimi mediji v Avstriji. Za delodajalca sprememba kraja ni v poslovnem interesu.

Virtualno delo bi se lahko izvajalo tudi na običajnem kraju opravljanja dela, ne da bi to vplivalo na pogodbo o opravljanju storitev, sklenjeno med delodajalcem in pogodbenim partnerjem v Avstriji.

 • Avstrijski predpisi o napotitvi ali posredovanju se ne uporabljajo.
 • Upoštevati je treba obvezne predpise avstrijskega delovnega prava glede delovnega časa ter varnosti in zdravja pri delu
 • Delavec mora imeti pri sebi dokument o socialni varnosti A1.

2. Delavec brez običajnega kraja opravljanja dela v Avstriji dela z elektronskimi mediji v Avstriji po naročilu delodajalca. Cilj dela niso izključno virtualne dejavnosti.

Če virtualno delo v Avstriji vključuje tudi dejavnost, ki se navezuje na pogodbo o opravljanju storitev in je ne bi bilo mogoče enako učinkovito izvajati na običajnem kraju opravljanja dela, se sprememba kraja šteje za napotitev ali posredovanje v Avstrijo.

 • V tem primeru se avstrijski predpisi o napotitvi ali posredovanju uporabljajo.

3. Delavec, ki ni državljan države članice EU in čigar običajni kraj opravljanja dela je zunaj Avstrije, na lastno željo dela izključno z elektronskimi mediji v Avstriji.

Če virtualno delo v Avstriji ne traja le kratek čas (pribl. 2 tedna),

 • ga je treba prijaviti kot napotitev, če ima podjetje delodajalca sedež v državi članici EU;
 • je treba pridobiti dovoljenje za napotitev ali zaposlitev, če ima podjetje delodajalca sedež v državi, ki ni članica EU (tretja država).

4. Podjetje s sedežem zunaj Avstrije posreduje virtualno delo delavcu na običajnem kraju opravljanja dela v Avstriji.

V tem primeru je odločilno, da je običajni kraj opravljanja dela v Avstriji, zato ne gre za napotitev. Kje je sedež (prebivališče) pogodbenega partnerja delodajalca, ni pomembno.

 • Avstrijski predpisi o napotitvi ali čezmejnem posredovanju se ne uporabljajo.
 • Uporabljajo pa se drugi avstrijski predpisi na področju dela in socialne varnosti ter predpisi o zaposlovanju državljanov tretjih držav.

5. Podjetje s sedežem zunaj Avstrije zaposli delavca za opravljanje virtualnega dela za pogodbenega partnerja v Avstriji. Delavec dela na opravlja v Avstriji.

O napotitvi ali čezmejnem posredovanju govorimo, ko se delavec fizično preseli zaradi opravljanja dela.

Kadar dejavnosti sicer prinašajo korist za pogodbenega partnerja v Avstriji, vendar se izvajajo zunaj Avstrije, ne gre za napotitev ali čezmejno posredovanje.

 • Avstrijski predpisi o napotitvi ali čezmejnem posredovanju se ne uporabljajo.
 • Uporablja se pravo običajnega kraja opravljanja dela.