Platforma za napotitev na delo

Informacije o napotitvi delavcev v prevozni panogi iz EGP in Švice

Tudi delavci, ki se čezmejno zaposlijo za prevoz oseb in blaga, so načeloma napoteni delavci.

Vendar se pri napotitvi delavcev iz EGP in Švice, ki se zaposlijo za prevoz oseb in blaga, uporabljajo pravni predpisi EU in avstrijski posebni predpisi.

Ali se čezmejno delo v prevoznem sektorju šteje kot napotitev ter katere pravice in obveznosti izhajajo iz napotitve, je v posebnih predpisih deloma opredeljeno drugače kot v predpisih, ki so opisani v drugih razdelkih. 

Vse podrobnosti v zvezi s tem so vam na voljo v razdelku Prenosi.

  • Informacije o napotitvi za prevoz oseb in blaga
    • v sektorju cestnega prometa v smislu Direktive (EU) 2020/1057 s strani podjetja, ki ima sedež v državi članici EU,

najdete v razdelku "Cestni transport"

  • Informacije o napotitvi za prevoz oseb in blaga
    • po cesti zunaj sektorja cestnega prometa v smislu Direktive (EU) 2020/1057 s strani podjetja, ki ima sedež v državi članici EU,
    • po cesti s strani podjetja, ki ima sedež v Švici, na Islandiji, Norveškem in v Lihtenštajnu, in
    • po železnici ali vodni poti

najdete v razdelku "Transport na splošno"