Platforma za napotitev na delo

Kateri delovnopravni predpisi v Avstriji veljajo za napotitev in posredovanje delavcev?

Pogoji in pravne posledice napotitve in posredovanja delavcev so v Avstriji urejeni z več zakoni.

Tukaj so kratki opisi zakonov s povezavami do najnovejših besedil zakonov. Pregled zagotavlja osnovne informacije o delovnopravnem sistemu v Avstriji in pojmih, ki se v Avstriji običajno uporabljajo.

Informacije o dejanskih okoliščinah in vprašanjih so na voljo v drugih tematskih sklopih in poglavjih tega spletnega mesta. V sklopu Informacije in povezave so na voljo tudi informacije o tem, na katero kontaktno osebo se lahko obrnete.