Entsendeplattform

Elektrotechnický a elektronický průmysl / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz pro soukromé zaměstnance, tiskařský průmysl, žurnalistiku, papírenský průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Technicko-hospodářští pracovníci


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2023


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd podle kolektivní smlouvy o 9,9 %
  • Zvýšení odměny učňů o 9,9 %
  • Stávající mzdy: 9,9 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: € 2 238,66 (nástupní plat)
  • Kvalifikované činnosti: od 2 639,12 do 3 409,59 € (nástupní plat)
  • Vysoce kvalifikované činnosti: € 3 921,29 (nástupní plat)


Odměna učňů
Rok učení I II
1. rok učení 1 105,00 1 381,25
2. rok učení 1 381,25 1 795,63
3. rok učení 1 657,50 2 071,88
4. rok učení 2 154,75 2 289,43


Příplatky
  • Příplatek za práci ve znečištěném prostředí: 0,641 eur/hodina
  • Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí: 0,641 eur/hodina
  • Rizikový příplatek: 0,641 eur/hodina
  • Příplatek za práci na směny: 0,562 eur/hodina (2. směna), 3,308 eur/hodina (3. směna)
  • Příplatek za práci v noci: 3,308 eur/hodina


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodiny
.
Příplatek za práci přesčas:
zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %
Příplatek za práci v neděli:
základní částka za práci přesčas
Doba cesty
je pracovní doba


Výpovědní lhůty
Podle zákona o zaměstnancích
Výpověď z pracovního poměru:
1. a 2. odpracovaný služební rok 6 týdnů
po 2. roce 2 měsíce
po 5. roce 3 měsíce
po 15 letech 4 měsíce
po 25 letech 5 měsíců


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny
do šesti měsíců
, protože jinak
zanikají!


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Započítání rodičovské dovolené (16 měsíců/dítě na služební postup, plný zápočet při vypořádání z důchodového plánu, jinak 22 měsíců celkem)
  • 1 týden studijního volna / rok
  • Podrobné předpisy pro služební cesty
  • Převod peněžních nároků na časový kredit
  • Placené volno 24. prosince a 31. prosince
  • Příspěvek při životním výročí zaměstnance