Entsendeplattform

Elektrický a elektronický priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia zamestnancov súkromného sektora, tlače, novinárov a papierenského priemyslu (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier)


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2023


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie minimálnych miezd kolektívnych zmlúv o 9,9 %
 • Zvýšenie odmien učňov o 9,9 %
 • Skutočná výška platov: 9,9 %


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: 2 238,66 € (nástupný plat)
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 639,12 € do 3 409,59 € (nástupný plat)
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: 3 921,29 €(nástupný plat)


Odmeny učňov
Ročník I II
1. ročník 1 105,00 1 381,25
2. ročník 1 381,25 1 795,63
3. ročník 1 657,50 2 071,88
4. ročník 2 154,75 2 289,43


Príplatky
 • Príplatky za prácu v špinavom prostredí: 0,641 eur/hodina
 • Príplatok za sťažené podmienky: 0,641 eur/hodina
 • Príplatky za prácu v nebezpečnom prostredí: 0,641 eur/hodina
 • Príplatky za zmenu: 0,562 eur/hodina (2. zmena), 3,308 eur/hodina (3. zmena)
 • Nočné príplatky: 3,308 eur/hodina


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy:
spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %
Príplatok za nedeľu:
Základná odmena za hodinu nadčasu
Čas cestovania
je pracovný čas


Výpovedné lehoty
Lt. AngG.
Výpoveď zo strany zamestnávateľa:
1. a 2. služobný rok 6 týždňov
viac ako 2 roky 2 mesiace
viac ako 5 rokov 3 mesiace
viac ako 15 rokov 4 mesiace
viac ako 25 rokov 5 mesiacov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené
do 6 mesiacov
, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
 • Špeciálne príplatky vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
 • Započítanie času rodičovskej dovolenky (16 mesiacov/dieťa pri zvýšení platu, plné započítanie odpracovaných rokov, inak dokopy 22 mesiacov)
 • 1 týždeň študijného voľna/rok
 • Komplexné predpisy týkajúce sa služobnej cesty
 • Prechod od finančných pohľadávok k časovým kreditom
 • 24. december a 31. december – platené voľno
 • Odmena k pracovnému výročiu