Entsendeplattform

Elektrický a elektronický priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia zamestnancov súkromného sektora, tlače, novinárov a papierenského priemyslu (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier)


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2020


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie minimálnych miezd kolektívnych zmlúv o 1,6 %
 • Zvýšenie odmien učňov o 1,6 %
 • Skutočná výška platov: 1,6 %
 • € 150,00 Corona-Bonus


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: € 1 892,00 € (nástupný plat)
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 242,19 € do 2 896,77 € (nástupný plat)
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: € 3 331,51 €(nástupný plat)


Odmeny učňov
Ročník I II
1. ročník 896,88 1 121,10
2. ročník 1 121,10 1 457,42
3. ročník 1 345,31 1 681,64
4. ročník 1 793,75 1 905,86


Príplatky
 • Príplatky za prácu v špinavom prostredí: 0,545 eur/hodina
 • Príplatok za sťažené podmienky: 0,545 eur/hodina
 • Príplatky za prácu v nebezpečnom prostredí: 0,545 eur/hodina
 • Príplatky za zmenu: 0,478 eur/hodina (2. zmena), 2,651 eur/hodina (3. zmena)
 • Nočné príplatky: 2,651 eur/hodina


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %
Príplatok za nedeľu: Základná odmena za hodinu nadčasu
Čas cestovania je pracovný čas


Výpovedné lehoty
Lt. AngG.
Výpoveď zo strany zamestnávateľa:
1. a 2. služobný rok 6 týždňov
viac ako 2 roky 2 mesiace
viac ako 5 rokov 3 mesiace
viac ako 15 rokov 4 mesiace
viac ako 25 rokov 5 mesiacov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené do 6 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
 • Špeciálne príplatky vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
 • Započítanie času rodičovskej dovolenky (16 mesiacov/dieťa pri zvýšení platu, plné započítanie odpracovaných rokov, inak dokopy 22 mesiacov)
 • 1 týždeň študijného voľna/rok
 • Komplexné predpisy týkajúce sa služobnej cesty
 • Prechod od finančných pohľadávok k časovým kreditom
 • 24. december a 31. december – platené voľno
 • Odmena k pracovnému výročiu