Entsendeplattform

Lesník, piliar a poľnohospodár – Viedeň / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Viedeň


Začiatok platnosti
01. 01. 2023


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie všetkých platových skupín o 7,15%


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od € 2 035,98 do € 2 286,68
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: € 2 740,99
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: € 3 322,30


Prídavky/Príplatky
Príplatok za nebezpečné prostredie, sťažené podmienky a príspevok na nezaopatrené dieťa


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Platí výpovedná lehota § 28 Wr. Krajinský pracovný poriadok 1990.
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:
pred ukončením 1. služobného roka 14 dní
po ukončení 1. služobného roka 1 mesiac
po ukončení 5. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 3 mesiace


Pozor: Zánik pohľadávok
Pohľadávky zaniknú v priebehu roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom vznikli.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok polročne
  • Odmena k pracovnému výročiu
  • Platená obedná prestávka 30 minút