Entsendeplattform

Gozdarji, žagarji in kmetje, občina Dunaj / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Dunaj


Začetek veljavnosti
1. 1. 2023


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje vseh plačilnih razredov za 7,15 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od € 2.035,98 do € 2.286,68
  • Kvalificirana dela: € 2.740,99
  • Visokokvalificirana dela: € 3.322,30


Nadomestila/dodatki
Dodatek za nevarnost in za posebne pogoje dela, otroški dodatek


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Veljajo odpovedni roki iz 28. člena zakona o delu v kmetijstvu za Dunaj (Wr. Landarbeitsordnung) iz leta 1990
Za delodajalce in delojemalce:
pred dopolnjenim 1. letom delovne dobe 14 dni
po dopolnjenem 1. letu delovne dobe 1 mesec
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 3 mesece


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Zahtevki zapadejo s potekom leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem so nastali.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Polletni posebni prejemki
  • Jubilejne nagrade
  • Plačan odmor za kosilo 30 minut