Platforma Delegowania Pracowników

Przyporządkowanie czynności w budownictwie do odpowiednich układów zbiorowych

 

Czynność Układ zbiorowy
dla pracowników fizycznych
Układ zbiorowy
dla pracowników umysłowych
Zastoso-
wanie
BUAG*)?
Specjalne warunki
ZUP dla pracowników
fizycznych:
Rozbiórka Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Uszczelnianie powierzchni betonowych i ścian Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Budowlana działalność pomocnicza Działalność gospodarcza i rzemiosło TAK  
Instalacje odprowadzania spalin Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana    
Działalność związana z obróbką żelaza i metali Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Systemy alarmowe Działalność związana z obróbką żelaza i metali Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Asfaltowanie Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Budowlana działalność pomocnicza Działalność gospodarcza i rzemiosło TAK  
Ustawianie rusztowań Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Budowlana działalność pomocnicza Działalność gospodarcza i rzemiosło TAK  
Kopanie wykopów budowlanych Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Czyszczenie budowli Oczyszczanie budynków i fasad Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Budowlane roboty blacharskie Działalność związana z obróbką żelaza i metali Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Powleczenia Malarze Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Roboty betonowe i żelbetowe Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Prefabrykaty betonowe (montaż) Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Roboty przy uszczelnianiu dachów Budowlana działalność pomocnicza Działalność gospodarcza i rzemiosło TAK  
Roboty dekarskie Dekarze Działalność gospodarcza i rzemiosło TAK Tabele płac kraju związkowego, w którym wykonywana jest czynność
Okna połaciowe, kopuły świetlikowe, pasma świetlików Działalność związana z obróbką żelaza i metali Przemysł budowlany/działalność budowlana    
Mistrzowie ciesielscy Działalność gospodarcza i rzemiosło TAK  
Budowa kolei Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Gięcie żelaza Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Prace elektryków Działalność związana z obróbką żelaza i metali Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Roboty ziemne Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Wykonywanie jastrychów Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Posadzkarze Działalność gospodarcza i rzemiosło TAK  
Okna i drzwi balkonowe z aluminium (montaż) Działalność związana z obróbką żelaza i metali Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Okna i drzwi balkonowe z drewna (montaż) Działalność związana z obróbką drewna i tworzyw sztucznych Działalność gospodarcza i rzemiosło   Regulamin płac dla stolarzy
Okna i drzwi balkonowe z drewna i aluminium (montaż) Działalność związana z obróbką drewna i tworzyw sztucznych Działalność gospodarcza i rzemiosło   Regulamin płac dla stolarzy
Okna i drzwi balkonowe z tworzywa sztucznego (montaż) Działalność związana z obróbką drewna i tworzyw sztucznych Branża tworzyw sztucznych   Regulamin płac branży tworzyw sztucznych
Układanie glazury i płytek Zdun, płytkarz, glazurnik Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK Tabele płac kraju związkowego, w którym wykonywana jest czynność
Technika gazowa i sanitarna Działalność związana z obróbką żelaza i metali Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Projektowanie ogrodów i terenów zielonych Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Ogrodnicy i konserwatorzy terenów zielonych Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Prace szklarskie Szklarze Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Prace wykopaliskowe Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Roboty fundamentowe Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Roboty przy budowlach drewnianych (mistrzów ciesielskich) Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Mistrzowie ciesielscy Działalność gospodarcza i rzemiosło TAK  
Podłogi drewniane Mistrzowie ciesielscy Działalność gospodarcza i rzemiosło TAK  
Posadzkarze Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Działalność związana z obróbką drewna i tworzyw sztucznych Działalność gospodarcza i rzemiosło   Regulamin płac dla stolarzy
Piece kaflowe (stawianie) Zdun, płytkarz, glazurnik Działalność gospodarcza i rzemiosło TAK Tabele płac kraju związkowego, w którym wykonywana jest czynność
Budowa kanałów Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Klejenie okładzin podłogowych i ściennych Posadzkarze Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Konstrukcje stalowe Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Działalność związana z obróbką żelaza i metali Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Przemysł metalowy Przemysł metalowy    
Roboty kamieniarskie (kamień sztuczny) Działalność kamieniarska (kamieniarz) Działalność gospodarcza i rzemiosło TAK Regulaminy płac wytwórców kamienia sztucznego
Systemy wentylacyjne Działalność związana z obróbką żelaza i metali Działalność gospodarcza i rzemiosło   Wiedeń: Przemysł metalowy
Przemysł metalowy Przemysł metalowy    
Roboty murarskie Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Roboty przy budowlach metalowych Działalność związana z obróbką żelaza i metali Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Montaż markiz, rolet, żaluzji Działalność związana z obróbką żelaza i metali Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Prace kamieniarskie (kamień naturalny) Działalność kamieniarska (kamieniarz) Działalność gospodarcza i rzemiosło TAK Tabele płac kraju związkowego, w którym wykonywana jest czynność
Roboty brukarskie Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Brukarz Działalność gospodarcza i rzemiosło TAK  
Elewacje z ¿profili ¿aluminiowych Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Roboty tynkarskie Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Karczowanie Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Ogrodnicy i konserwatorzy terenów zielonych Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Układanie rur Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Remonty okien i drzwi drewnianych Działalność związana z obróbką drewna i tworzyw sztucznych Działalność gospodarcza i rzemiosło   Regulamin płac dla stolarzy
Systemy zamknięć Działalność związana z obróbką żelaza i metali Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Szczeliny, otwory, piłowanie i wiercenie Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Budowa dróg Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Tapetowanie Malarze Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Tapeciarze Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Prace z lastriko Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Budowlana działalność pomocnicza Działalność gospodarcza i rzemiosło TAK  
Budownictwo lądowe ziemne i podziemne Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Prace stolarskie Działalność związana z obróbką drewna i tworzyw sztucznych Działalność gospodarcza i rzemiosło   Regulamin płac dla stolarzy
Bramy w budynkach Działalność związana z obróbką żelaza i metali Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Przemysł metalowy Przemysł metalowy    
Prace przy systemach suchej zabudowy Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Budowlana działalność pomocnicza Działalność gospodarcza i rzemiosło TAK  
Budowa tuneli Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Skrzydła drzwiowe (montaż) Działalność związana z obróbką drewna i tworzyw sztucznych Działalność gospodarcza i rzemiosło   Regulamin płac dla stolarzy
Roboty montażowe i instalacyjne Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Zewnętrzne elewacje wentylowane Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
Działalność związana z obróbką żelaza i metali Działalność gospodarcza i rzemiosło    
Przemysł metalowy Przemysł metalowy    
Systemy dociepleń budynków Przemysł budowlany/działalność budowlana Przemysł budowlany/działalność budowlana TAK  
*) „BUAG”:  Czy mają zastosowanie austriackie przepisy Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) [austr. Kasa Urlopowa Pracowników Budowlanych]?