Platforma Delegowania Pracowników

Zatrudniający

Zatrudniający jest właścicielem przedsiębiorstwa, któremu wynajmowany jest pracownik. Zatrudniającym jest więc ta strona trzecia, dla której w ramach wynajęcia siły roboczej („praca tymczasowa”) świadczona będzie praca.

Wynajęty pracownik wykorzystywany jest przez zatrudniającego do wykonywania zadań w jego zakładzie i często włączony zostaje w struktury zakładu zatrudniającego. Wynajęcie siły roboczej może jednakże mieć miejsce również bez włączania w struktury zakładu.
Wynajęty pracownik w okresie wynajęcia często podlega fachowemu nadzorowi przez zatrudniającego.
Pracodawcą wynajętego pracownika pozostaje wynajmujący również na czas trwania wynajęcia. Ponieważ zatrudniający faktycznie wykonuje częściowo funkcje zbliżone do pracodawcy, austriackie prawo pracy przenosi pewne obowiązki pracodawców – takie jak np. przepisy o ochronie pracowników – na zatrudniającego.

W związku z transgranicznym wynajmowaniem siły roboczej na zatrudniającego spadają w zależności od przypadku następujące specyficzne obowiązki:

1. Zakład zatrudniający B ma swoją siedzibę w państwie członkowskim UE lub EOG albo w Szwajcarii i wynajmuje wynajętych mu pracowników zakładowi zatrudniającemu A w Austrii.

 • Zakład zatrudniający B musi
  • zgłosić wynajęcie w Zentrale Koordinationsstelle (ZKO) [Centralna Placówka Koordynująca] przy Federalnym Ministerstwie Finansów;
  • zapewnić, żeby takie dokumenty jak dokument ubezpieczenia społecznego A1, kopia zgłoszenia, dokumentacja płacowa w języku niemieckim oraz
  • niezbędne pozwolenie na pracę z kraju delegującego były dostępne w miejscu pracy w Austrii.
    
 • Zakład zatrudniający A musi
  • złożyć w Arbeitsmarktservice (AMS) [austr. urząd ds. obsługi rynku pracy] wniosek o pozwolenie na zatrudnienie, gdy wynajęci pracownicy są obywatelami państwa trzeciego albo Chorwatami;
  • również zadbać o to, żeby takie dokumenty jak dokument ubezpieczenia społecznego A1, kopia zgłoszenia, dokumentacja płacowa w języku niemieckim oraz niezbędne pozwolenie na pracę z kraju delegującego były dostępne w miejscu pracy w Austrii.

2. Zakład zatrudniający C ma swoją siedzibę w państwie trzecim i wynajmuje wynajętych mu pracowników zakładowi zatrudniającemu A w Austrii.

Zakład zatrudniający A potrzebuje w tym celu specjalnego pozwolenia na wynajęcie, które udzielane jest tylko w określonych przypadkach, oraz pozwolenie na zatrudnienie. Szczegóły zawiera punkt Formalności/pozwolenie na pracę.

3. Zakład zatrudniający A ma swoją siedzibę w Austrii i bezpośrednio zatrudnia pracowników wynajętych mu z zagranicy.

Gdy zagraniczny zakład wynajmujący ma swoją siedzibę w państwie członkowskim UE lub EOG albo w Szwajcarii, zakład zatrudniający A musi

 • złożyć w Arbeitsmarktservice (AMS) [austr. urząd ds. obsługi rynku pracy] wniosek o pozwolenie na zatrudnienie, gdy wynajęci pracownicy są obywatelami państwa trzeciego albo Chorwatami;
 • przechowywać w miejscu pracy w Austrii takie dokumenty jak dokument ubezpieczenia społecznego A1, kopia zgłoszenia, dokumentacja płacowa w języku niemieckim oraz niezbędne pozwolenie na pracę z kraju delegującego; dokumenty te zakład wynajmujący musi przekazać zakładowi zatrudniającemu A.

Gdy zagraniczny zakład wynajmujący ma swoją siedzibę w państwie trzecim, zakład zatrudniający A musi

 • uzyskać specjalne pozwolenia na wynajęcie, które udzielane jest tylko w określonych przypadkach, oraz pozwolenie na zatrudnienie. Szczegóły zawiera punkt Formalności/pozwolenie na pracę.