Platforma Delegowania Pracowników

Zatrudniający

Zatrudniający jest właścicielem przedsiębiorstwa, któremu wynajmowany jest pracownik. Zatrudniającym jest więc ta strona trzecia, dla której w ramach wynajęcia siły roboczej („praca tymczasowa”) świadczona będzie praca.

Wynajęty pracownik wykorzystywany jest przez zatrudniającego do wykonywania zadań w jego zakładzie i często włączony zostaje w struktury zakładu zatrudniającego. Wynajęcie siły roboczej może jednakże mieć miejsce również bez włączania w struktury zakładu.
Wynajęty pracownik w okresie wynajęcia często podlega fachowemu nadzorowi przez zatrudniającego.
Pracodawcą wynajętego pracownika pozostaje wynajmujący również na czas trwania wynajęcia. Ponieważ zatrudniający faktycznie wykonuje częściowo funkcje zbliżone do pracodawcy, austriackie prawo pracy przenosi pewne obowiązki pracodawców – takie jak np. przepisy o ochronie pracowników – na zatrudniającego.

W związku z transgranicznym wynajmowaniem siły roboczej na zatrudniającego spadają w zależności od przypadku następujące specyficzne obowiązki:

1. Pracownicy z kraju członkowskiego UE lub EOG lub ze Szwajcarii są wynajmowani do przedsiębiorstwa zatrudniającego B z siedzibą w kraju członkowskim UE lub EOG albo w Szwajcarii. Przedsiębiorstwo zatrudniające B przenosi pracowników/pracownice do przedsiębiorstwa zatrudniającego A w Austrii.

a. Wynajmowani pracownicy/pracownice nie są obywatelami kraju członkowskiego UE lub EOG albo Szwajcarii:

Jeśli ci pracownicy / te pracownice posiadają zarówno zezwolenie na pobyt, jak i zezwolenie na pracę od państwa, w którym przedsiębiorstwo zatrudniające B ma siedzibę,

 • to przedsiębiorstwo zatrudniające B musi
  • zgłosić wynajęcie w Zentrale Koordinationsstelle (ZKO) [Centralna Placówka Koordynująca] przy Federalnym Ministerstwie Finansów;
  • zadbać o to, żeby takie dokumenty jak dokument ubezpieczenia społecznego A 1, kopia zgłoszenia, dokumentacja płacowa oraz pozwolenie na pobyt i pracę z kraju, w którym przedsiębiorstwo zatrudniające B ma siedzibę, były dostępne w miejscu pracy w Austrii.

Jeśli ci pracownicy / te pracownice posiadają zarówno zezwolenie na pobyt, jak i zezwolenie na pracę od państwa, w którym przedsiębiorstwo zatrudniające B ma siedzibę,

 • to przedsiębiorstwo zatrudniające A musi
  • złożyć wniosek o pozwolenie na zatrudnienie w urządzenie ds. obsługi rynku pracy (AMS);
  • zadbać o to, aby dokumenty płacowe były dostępne w miejscu pracy w Austrii.

b. Wynajmowani pracownicy/pracownice są obywatelami kraju członkowskiego UE lub EOG albo Szwajcarii:

 • Zakład zatrudniający B musi
  • zgłosić wynajęcie w Zentrale Koordinationsstelle (ZKO) [Centralna Placówka Koordynująca] przy Federalnym Ministerstwie Finansów;
  • zapewnić, żeby takie dokumenty jak dokument ubezpieczenia społecznego A 1, kopia zgłoszenia, dokumentacja płacowa były dostępne w miejscu pracy w Austrii.

2. Zakład zatrudniający C ma swoją siedzibę w kraju trzecim i wynajmuje pracowników/pracownice zakładowi zatrudniającemu A w Austrii.

Zakład zatrudniający A potrzebuje w tym celu specjalnego pozwolenia na wynajęcie, które udzielane jest tylko w określonych przypadkach, oraz pozwolenie na zatrudnienie. Szczegóły zawiera punkt Formalności/pozwolenie na pracę.

3. Zakład zatrudniający A ma swoją siedzibę w Austrii i bezpośrednio zatrudnia pracowników wynajętych mu z zagranicy.

Gdy zagraniczny zakład wynajmujący ma swoją siedzibę w państwie członkowskim UE lub EOG albo w Szwajcarii, zakład zatrudniający A musi

 • przechowywać w miejscu pracy w Austrii takie dokumenty jak dokument ubezpieczenia społecznego A1, kopia zgłoszenia, dokumentacja płacowa oraz niezbędne pozwolenie na pracę z kraju delegującego; dokumenty te zakład wynajmujący musi przekazać zakładowi zatrudniającemu A.

Gdy zagraniczny zakład wynajmujący ma swoją siedzibę nie w państwie członkowskim UE lub EOG albo w Szwajcarii, zakład zatrudniający A musi

 • uzyskać specjalne pozwolenia na wynajęcie, które udzielane jest tylko w określonych przypadkach, oraz pozwolenie na zatrudnienie. Szczegóły zawiera punkt Formalności/pozwolenie na pracę.