Platforma Delegowania Pracowników

Jaka instytucja może udzielić mi pomocy?

W tym miejscu zamieszczony jest przegląd instytucji oraz adresy internetowe, które oferują doradztwo i wsparcie w sprawach transgranicznego delegowania i wynajmowania pracowników.

Reprezentacje interesów pracowników

Reprezentacje interesów pracodawców

Austriackie urzędy

Austriackie ministerstwa

Austriackie instytucje ubezpieczeń społecznych

Inne instytucje austriackie

Przedstawicielstwa dyplomatyczne innych państw w Austrii

Instytucje Unii Europejskiej

Inne serwisy informacyjne