Entsendeplattform

Aenderung Historie

Kollektív szerződés – rövid áttekintés

editorial note Forrás: Irodai, nyomda-, sajtó- és papíripari dolgozók szakszervezete


Fizikai/szellemi dolgozók
Szellemi dolgozók


Érvényességi terület
Ausztria


Érvényesség kezdete
2023. augusztus 1.


A legutóbbi tárgyalások eredményei
 • A kollektív szerződés szerinti minimálbérek megemelése 10,1 %-kal
 • A túlfizetés fennmarad.


Minimálbér/bérminimum
 • Egyszerű tevékenységek: 1 989,98 € – 2 570,88 €
 • Szakképesítést igénylő tevékenységek: 2 403,99 € – 4 021,19 €
 • Kimagasló szakképesítést igénylő tevékenységek: 3 348,90 € – 8 109,82 €


Pótlékok/juttatások
Egyes szakmai szövetségekkel abban állapodtak meg, hogy 2. műszak után pótlékokat kell fizetni.


Munkaidő
A
rendes heti munkaidő 40 óra
.
Túlórapótlék
: általában 50%, bizonyos időszakokban 100% az alapfizetés 1/144 részét alapul véve.


Felmondási határidők
A szellemi dolgozókról szóló törvény (AngG) 20. §-a § szerinti felmondási idők érvényesek
Munkaadók:
Kevesebb mint 2 teljes szolgálati év 6 hét
Több mint 2 teljes szolgálati év 2 hónap
Több mint 5 teljes szolgálati év 3 hónap
Több mint 15 teljes szolgálati év 4 hónap
Több mint 25 teljes szolgálati év 5 hónap
Munkavállalók
: 1 hónap,
Figyelem
: Vegye figyelembe a szolgálati szerződés szerinti megállapodást.


Figyelem: Igények elévülése
 • A korábbi szolgálati viszonyok igazolása a korábbi szolgálati idők beszámítása érdekében – elévülés 2 hónap után
 • Utazási költségek – elévülés 2 hónap után
 • Munkavégzés helyének megváltozása miatti térítés – elévülés 3 hónap után
 • Túlórák javadalmazása iránti igény – elévülés 4 hónap után


További szociálpolitikai eredmények
 • A gyereknevelési szabadságok beszámítása az előléptetéshez – gyermekenként 10 hónap
 • Gyakornokok 6 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettsége a tanulóidő lejárta után
 • Karácsonyi jutalom és üdülési támogatás
 • Jubileumi jutalom
 • A kétévenkénti fizetésemelések mostani állapota érvényben marad