Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy pracowników sektorów prywatnych, przemysłu drukarskiego, dziennikarstwa oraz przemysłu papierniczego (Gewerkschaft GPA)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy umysłowi


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.08.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podniesienie płacy minimalnej w ramach zbiorowych układów pracy o 10,1 %
 • Nadpłaty zostają utrzymane.


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: od 1989,98 € do 2570,88 €
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od 2403,99 € do 4021,19 €
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 3348,90 € do 8109,82 €


Dodatki/dopłaty
Z niektórymi stowarzyszeniami branżowymi uzgodnione zostały dodatki za pracę na 2. zmianie.


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100% przy zastosowaniu podzielnika wynagrodzenia podstawowego 1/144.


Okresy wypowiedzenia
Obowiązują okresy wypowiedzenia określone w § 20 ustawy AngG
Przez pracodawcę:
przed końcem 2. roku pracy 6 tygodni
po upływie 2 lat pracy 2 miesiące
po upływie 5 lat pracy 3 miesiące
po upływie 15 lat pracy 4 miesiące
po upływie 25 lat pracy 5 miesięcy
Przez pracownika
: 1 miesiąc,
Uwaga
: należy przestrzegać uzgodnień zawartych w umowie o pracę.


Uwaga: Przepadek roszczeń
 • Przedłożenie dokumentów o poprzednich stosunkach zatrudnienia w celu uznania wcześniejszych okresów zatrudnienia – roszczenie przepada po 2 miesiącach
 • Kilometrówka – roszczenie przepada po 2 miesiącach
 • Dodatek za rozłąkę – roszczenie przepada po 3 miesiącach
 • Roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny – roszczenie przepada po 4 miesiącach


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Zaliczenie okresów przerw w zatrudnieniu w wymiarze 10 miesięcy na każde dziecko dla celów awansu w tabeli wynagrodzeń.
 • 6-miesięczny okres zobowiązania do zatrzymania ucznia zawodu po ukończeniu nauki
 • Wypłaty dodatku bożonarodzeniowego i urlopowego
 • Nagrody jubileuszowe (premie jubileuszowe)
 • Rzeczywista skuteczność podwyżek co dwa lata z tytułu stażu pracy.