Platforma Delegowania Pracowników

Roboty budowlane

Praca świadczona transgranicznie w branży budowlanej jest przedmiotem szczególnych przepisów, do których należy się stosować.
Konieczność przestrzegania przepisów specjalnych zależy od tego, w jaki sposób te przepisy specjalne definiują „roboty budowlane”.

 • W związku z tzw. przywilejem montażowym oraz z odpowiedzialnością zleceniodawcy robót budowlanych:
  • jest to generalnie wznoszenie, remontowanie, konserwacja, przebudowa albo rozbiórka budowli
  • a szczególnie:
   roboty przy wykopach, roboty ziemne, roboty budowlane w ścisłym znaczeniu
   wznoszenie i rozbiórka budowlanych elementów prefabrykowanych
   wznoszenie lub wyposażanie budowli
   przebudowa
   remont
   naprawa budowli
   roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
   konserwacja i utrzymanie budowli (prace malarskie oraz czyszczenie)
   renowacja budowli
  • naprawy i instalowanie urządzeń w elektrowniach.
 • Dla obowiązków związanych z Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) [Kasa Urlopowa Pracowników Budowlanych] czynność uważana jest za roboty budowlane, gdy można ją przyporządkować do jednego z następujących rodzajów działalności:
  • zakłady mistrzów budowlanych
  • zakłady mistrzów murarskich
  • przedsiębiorstwa budowlane
  • zakłady gięcia i układania zbrojeń
  • zakłady rozbiórkowe
  • zakłady posiadaczy koncesji w zakresie rzemiosła murarskiego
  • zakłady zajmujące się przemieszczaniem ziemi (zakłady kopania grobli)
  • zakłady robót ziemnych
  • zakłady wiercenia i cięcia betonu
  • zakłady regulacji akwenów
  • zakłady umacniania potoków górskich oraz budowy zapór przeciwlawinowych
  • zakłady robót melioracyjnych
  • zakłady budowy dróg
  • zakłady budowy lokalnych dróg dojazdowych
  • zakłady uszczelniania kominów
  • zakłady pokrywania fasad do celów izolacji cieplnej
  • zakłady mistrzów kamieniarskich
  • zakłady posiadaczy koncesji rzemiosła kamieniarskiego
  • zakłady wytwórcze kamienia sztucznego
  • zakłady wytwarzania lastriko
  • zakłady dekarskie
  • zakłady brukarskie
  • zakłady zduńskie (z wyłączeniem zakładów wyłącznie produkcyjnych)
  • zakłady układania płyt i glazury
  • zakłady mistrzów studniarskich
  • zakłady posiadaczy koncesji rzemiosła studniarskiego
  • zakłady wierceń głębokich
  • zakłady wynajmu rusztowań
  • zakłady wynajmu maszyn budowlanych wraz z personelem obsługującym
  • zakłady układania izolacji cieplnych, chłodniczych, dźwiękowych i przeciwpożarowych
  • zakłady asfalciarskie
  • zakłady układania mas bitumicznych
  • zakłady wykonywania uszczelnień przed wilgocią i wodą pod ciśnieniem
  • zakłady sztukatorskie i wykonywania suchej zabudowy
  • zakłady gipsiarskie
  • zakłady układania ksylolitu
  • zakłady producentów jastrychów
  • zakłady ciesielskie
  • zakłady posiadaczy koncesji rzemiosła ciesielskiego
  • zakłady parkieciarskie
  • agencje pracy tymczasowej, które wynajmują pracowników do robót budowlanych.
 • W celu określenia pod jaki układ zbiorowy podlega określony rodzaj roboty budowlanej i jakie wynagrodzenie minimalne należy za nią wypłacić w Austrii, konieczne jest przyporządkowanie pojęcia określającego tę robotę budowlaną do pojęć zawartych w układzie zbiorowym.
  Pomocne w tym celu jest przyporządkowanie czynności w budownictwie do odpowiednich układów zbiorowych.