Platforma vysielaných pracovníkov

Uplatňujú sa pri vysielaní a sprostredkovávaní pracovných síl do Rakúska okrem minimálnej mzdy aj ďalšie pracovnoprávne nariadenia?

V prípade vysielania alebo sprostredkovávania zamestnancov do Rakúska je potrebné dodržiavať určité pravidlá rakúskeho pracovného práva – úplne nezávisle od toho, ako dlho vyslanie alebo sprostredkovanie trvá:

 • zákonné predpisy a predpisy kolektívnych zmlúv o pracovnom čase,
 • zaplatená minimálna dovolenka,
 • bezpečnosť a zdravie na pracovisku (ochrana zamestnancov),
 • náhrada nákladov na cestovanie, ubytovanie a stravovanie,
 • minimálna kvalita ubytovacích služieb.

Ak vyslanie trvá dlhšie ako 12 mesiacov („dlhodobé vyslanie“), uplatňujú sa okrem toho všetky predpisy rakúskeho pracovného práva, pokiaľ je výhodnejšie ako pracovné právo vysielajúceho štátu.

Tematický blok „Pracovné právo“ poskytuje odpovede na nasledujúce otázky:

 • Aký pracovný čas treba dodržiavať?
 • Existuje nárok na dovolenku?
 • Ako sa dá chrániť pred rizikami ohrozujúcimi bezpečnosť a zdravie?
 • Ktoré náklady na cestovanie, ubytovanie a stravovanie je potrebné nahradiť vyslaným pracovníkom?
 • Ktorým požiadavkám musí zodpovedať ubytovanie vyslaných pracovníkov?
 • Pri akom trvaní vyslania je potrebné uplatňovať všetky predpisy rakúskeho pracovného práva a čo je s tým spojené?