Platforma vysielaných pracovníkov

Vyhlásenie o ochrane údajov

Protokolové súbory servera

Keď si zobrazíte www.entsendeplattform.at (webovú stránku), zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú po technickej stránke potrebné na zabezpečenie výkonnej, bezchybnej a bezpečnej prevádzky webovej stránky (tzv. protokolové súbory servera – „server logfiles“):

  • Navštívená stránka
  • Časové pásmo, dátum a čas v momente prístupu na webovú stránku
  • Množstvo odoslaných údajov
  • Odkazujúci web: webová stránka, z ktorej ste sa na túto webovú stránku dostali
  • Používaný prehliadač, verzia prehliadača a jeho nastavenia
  • Používaný operačný systém
  • Adresa IP (= názov hostiteľa pristupujúceho počítača)
  • Chybové hlásenia

Údaje slúžia na štatistické vyhodnocovanie na účely zlepšovania výkonu a kvality webovej stránky a na chybovú analýzu. Prevádzkovateľ webovej stránky si vyhradzuje právo dodatočne skontrolovať protokolové súbory servera, ak by konkrétne indície poukazovali na protiprávne používanie. Neprebieha žiadne ďalšie spracovanie alebo zlučovanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov.

Údaje uložené v protokolových súboroch sa najneskôr po šiestich mesiacoch vymažú.

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je plnenie si povinnosti, ktorá je vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e nariadenia GDPR).

Vzhľadom nato, že spracovanie týchto údajov je nevyhnutné pre prevádzku webových stránok, neexistuje právo na vznesenie námietky proti tomuto spracovaniu.

Súbory cookies

Na to, aby bola webová stránka navrhnutá atraktívne a aby sme vám umožnili používať určité funkcie, používame súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa uložia vo vašom koncovom zariadení. Takzvané relačné cookies sa vymažú po zatvorení vášho prehliadača, iné súbory cookies zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení a umožňujú webovému serveru znovu rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve (takzvané pretrvávajúce cookies). Zhromažďujú sa pritom zvyčajne tieto údaje: Údaje o prehliadači, údaje o polohe a adresa IP. Pretrvávajúce cookies sa vymažú po uplynutí vždy odlišného času. 

Pokiaľ sa pomocou cookies, ktoré používame, spracúvajú osobné údaje, prebieha toto spracovanie na právnom základe plnenia povinnosti, ktorá je vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e nariadenia GDPR).

Relačné cookies

Relačné cookies používame na to, aby sme túto webstránku urobili efektívnejšou, bezpečnejšou a ľahšie použiteľnou, keďže tieto cookies podporujú spracúvanie protokolových súborov servera alebo umožňujú používať funkcie ako napr. zobrazenie internetových stránok v rôznych jazykoch. Po ukončení danej relácie prehliadača sa tieto relačné cookies vymažú.

Štatistické cookies

Na to, aby sme získali poznatky o tom, ako fungujú naše webové stránky, používame cookies, a pomocou nich dodávame údaje svojmu nástroju webovej analýzy. Viac k téme nájdete ďalej v časti „Matomo“.

Zoznam súborov cookies

Názov   Služba   Účel   Právny základ   Čas uloženia
_pk.id Matomo   Analýza   verejný záujem 1 rok
_pk.ses Matomo   Analýza   verejný záujem 30 min
_pk.ref Matomo   Analýza   verejný záujem 30 min
JSESSION jquery   Protokol servera, identifikácia pripojenia   verejný záujem Koniec relácie
Apache   Webový server   Protokol servera
identifikácia pripojenia
verejný záujem Koniec relácie

Možnosť odstránenia

Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť alebo ju obmedziť pomocou nastavenia svojho internetového prehliadača. Rovnako môžete kedykoľvek vymazať už uložené súbory cookies. Funkčnosť webovej stránky to neobmedzí.

Tu nájdete postup v závislosti od vášho prehliadača:

Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari:

https://support.apple.com/de-at/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera:

https://help.opera.com/de/?s=cookies+verwalten&product=latest

CloudFlare knižnice JavaScript

Na tejto webovej stránke sa bude dodatočne zavádzať webová služba spoločnosti CloudFlare Inc., 101 Townsend St, 94107 San Francisco, USA (ďalej len: CloudFlare). Využívame tieto údaje na to,aby sme zabezpečili úplné a bezpečné fungovanie a výkon. V tejto súvislosti váš prehliadač v prípade potreby odovzdá údaje spoločnosti CloudFlare.

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je plnenie si povinnosti, ktorá je vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e nariadenia GDPR). Hlavným záujmom je zabezpečiť bezpečné a bezchybné fungovanie internetovej stránky. CloudFlare v rámci európsko-americkej dohody o ochrane súkromia EU-US-Privacy-Shield sama osvedčila svoje dodržiavanie týchto zásad (porov. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active). K vymazaniu údajov dochádza hneď po tom, ako sa splní účel ich zhromažďovania.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s prenesenými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti CloudFlare: https://www.cloudflare.com/security-policy/?utm_referrer=https://www.google.de/.
Zberu a spracovaniu svojich údajov spoločnosťou CloudFlare môžete zabrániť tak, že deaktivujete spúšťanie kódu skriptu vo svojom prehliadači alebo tak, že si do prehliadača nainštalujete blokovanie skriptov (nájdete ho napr. na lokalite www.noscript.net alebo www.ghostery.com).

Matomo (predtým: PIWIK)

Na tejto webovej stránke používame softvér typu open-source s názvom Matomo (kedysi: „PIWIK“), aby sme mohli analyzovať jeho používanie. Spracúva sa pri tom vaša adresa IP, webové stránky, ktoré navštevujete, webová stránka, z ktorej ste prešli na našu internetovú stránku (adresa URL odkazujúceho webu), váš čas strávený na tejto webovej stránke, ako aj frekvencia spúšťania tejto webovej stránky.

Na zber týchto údajov ukladá softvér Matomo cez váš internetový prehliadač súbor cookie vo vašom koncovom zariadení. Tento súbor cookie má platnosť jeden rok.

Používanie softvéru Matomo sa uskutočňuje s cieľom zabezpečovať atraktívnu, výkonnú a bezchybnú úpravu tejto webovej stránky a poskytovať rôznorodé informácie v rámci nášho zamerania. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je plnenie si povinnosti, ktorá je vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e nariadenia GDPR).

Používame softvér Matomo s anonymizačnou funkciou „Automatically Anonymize Visitor IPs“. Táto funkcia skracuje vašu adresu IP, aby už nebolo možné priradiť vás, resp. internetové pripojenie, ktoré používate.

Ak nesúhlasíte s týmto spracúvaním, môžete ukladaniu súboru cookie zabrániť pomocou nastavenia svojho internetového prehliadača. Prípadne máte možnosť ukončiť analýzu svojho používateľského správania prostredníctvom takzvaného explicitného nesúhlasu.

Odovzdanie osobných údajov v rámci akcie Poslať ďalej/Odporučiť

Táto funkcia umožňuje poslať ďalej na e-mailovú adresu obsah webovej stránky. Údaje zadané na tento účel sa používajú výlučne na túto funkciu. Údaje sa uložia na dva týždne z dôvodu protokolovania a sledovania v prípade zneužitia.

Túto funkciu používame s cieľom zabezpečovať atraktívnu, výkonnú a bezchybnú úpravu našej webovej stránky a poskytovať rôznorodé informácie v rámci nášho zamerania. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je plnenie si povinnosti, ktorá je vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e nariadenia GDPR).

Shariff

Táto webová stránka používa tlačidlá sociálnych sietí doplnku Shariff, aby svojim používateľom uľahčila zdieľanie obsahu. Tlačidlá na zdieľanie ostávajú deaktivované a neprenášajú žiadne osobné údaje na Facebook, Google či Twitter – až kým ich aktívne nezapnú používatelia. Predtým neprebehne žiadny prenos údajov, preto nie je sledovanie tretími stranami možné. Kliknutím vyjadria používatelia svoj súhlas s prenosom údajov a môžu obsah odporučiť, zdieľať či twittovať.

Kontaktný formulár

Ak nám odošlete údaje cez kontaktný formulár, vaše údaje z formulára si uložíme vrátane kontaktných údajov, ktoré ste doň zadali s cieľom spracovania žiadosti alebo pre prípad spätných otázok. Tieto údaje neposunieme ďalej bez vášho súhlasu. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je plnenie si povinnosti, ktorá je vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e nariadenia GDPR).

Údaje, ktoré ste zadali vo formulári ostávajú u nás, až kým sa nesplní účel uloženia týchto údajov (napr. po ukončenom spracovaní vašej žiadosti) alebo kým nás nevyzvete na ich odstránenie. Záväzné právne predpisy – predovšetkým lehoty uchovávania – ostávajú nedotknuté.

Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.bma.gv.at/Datenschutzerklärung.html