Platforma vysielaných pracovníkov

Ktorá inštitúcia mi môže pomôcť?

Tu nájdete prehľad o inštitúciách a internetové adresy, ktoré poskytujú poradenstvo a podporu v otázkach cezhraničného vysielania zamestnancov/zamestnankýň a sprostredkovávania pracovných síl.

Zastupujúce záujmy zamestnancov

Zastupujúce záujmy zamestnávateľov

Rakúske orgány

Rakúske ministerstvá

Rakúske inštitúcie sociálneho zabezpečenia

Ďalšie rakúske inštitúcie

Diplomatické zastupiteľstvá iných štátov v Rakúsku

Orgány Európskej únie

Ďalšie zdroje informácií