Platforma vysielaných pracovníkov

Ako sa presadzujú rakúske predpisy?

Ak sa v súvislosti s vysielaním alebo sprostredkovávaním zamestnancov/zamestnankýň nedodržia predpisy alebo nesplnia nároky, je v Rakúsku k dispozícii civilné konanie a represívne správne konanie.

Čo sa stane, príp. čo všetko treba robiť, keď vysielajúca spoločnosť poruší rakúske predpisy o ochrane vysielaných zamestnancov/zamestnankýň?
V tematickej časti „Presadzovanie práva“ nájdete odpovede na tieto a nasledujúce otázky:

  • Aké sankcie a možnosti žaloby existujú?
  • Ako môžem presadiť svoje nároky?

Prehľad o sankciách a možnostiach žaloby, ako aj príslušné orgány nájdete ako položky na stiahnutie.