Platforma vysielaných pracovníkov

Ktoré ohlasovacie a iné formálne povinnosti musia spoločnosti splniť?

Pred a počas vyslania alebo sprostredkovania zamestnancov v Rakúsku treba splniť celý rad formalít.
Účelom týchto formalít je predovšetkým zaistiť jednotné a spravodlivé pracovné podmienky.

V tematickej časti „Formality“ nájdete odpovede na nasledujúce otázky:

  • Ktoré hlásenia treba podať pred pracovným nasadením?
  • Treba si vyžiadať pracovné povolenie alebo podobný dokument?
  • Ako preukážu zamestnanci prihlásenie do systému sociálneho zabezpečenia?
  • Je možné alebo povinné menovať zástupcu zamestnávateľa?
  • Aké všetky podklady musia byť k dispozícii na mieste určenia?