Platforma vysielaných pracovníkov

Ktorá kolektívna zmluva platí pri vysielaní a sprostredkovaní pracovných síl?

Pri pracovnom vysielaní a sprostredkovaní zamestnancov na práce v Rakúsku treba dodržiavať rakúske kolektívne zmluvy, pokiaľ riadia minimálnu odmenu a pracovný čas.

V tematickej časti „Kolektívne zmluvy“ nájdete odpovede na nasledujúce otázky:

  • Na čo slúžia kolektívne zmluvy v Rakúsku?
  • Čo riadia kolektívne zmluvy v Rakúsku?
  • Ktorá kolektívna zmluva platí pre mňa?
  • Aká je minimálna mzda?