Platforma vysielaných pracovníkov

Ako nájdem v kolektívnych zmluvách minimálnu mzdu?

Ak vyhľadávate podľa hodnoty minimálnej mzdy kolektívnej zmluvy, treba dodržiavať nasledovné: Kolektívne zmluvy sa neuzatvárajú podľa činností alebo povolaní, ale podľa ekonomických sektorov.
Ekonomické sektory celkovo zodpovedajú „odvetviam“ rakúskych hospodárskych komôr.

Minimálnu mzdu na základe kolektívnej zmluvy zistíte tak,

  • že konkrétnu činnosť, ktorú vykonáva vyslaný alebo sprostredkovaný zamestnanec v Rakúsku, priradíte k takému ekonomickému sektoru („odvetviu“), do ktorého spadá daná činnosť.
    Riadenie odborných organizácií“ hospodárskej komory sa využíva pri priraďovaní činnosti k ekonomickým sektorom.
  • že zadáte označenie ekonomického sektora vo vyhľadávacom formulári v časti „Vyhľadávanie“;
  • že otvoríte kolektívnu zmluvu, ktorá podľa vás najviac zodpovedá príslušnej činnosti;
  • že si pozriete mzdový poriadok (mzdovú schému) v tejto kolektívnej zmluve.

Dodatočné tipy

POZOR: Krátke prehľady o minimálnych mzdách ponúkajú len úvodné informácie o rámci, v ktorom je stanovená konkrétna minimálna mzda, ktorá bude vyplatená.
Konkrétne stanovenie minimálnej mzdy alebo platu vyplýva len zo samotnej kolektívnej zmluvy.