Platforma vysielaných pracovníkov

Ako nájdem v kolektívnych zmluvách minimálnu mzdu?

Ak vyhľadávate podľa hodnoty minimálnej mzdy kolektívnej zmluvy, treba dodržiavať nasledovné: Kolektívne zmluvy sa neuzatvárajú podľa činností alebo povolaní, ale podľa ekonomických sektorov.
Ekonomické sektory celkovo zodpovedajú „odvetviam“ rakúskych hospodárskych komôr.

Minimálnu mzdu na základe kolektívnej zmluvy zistíte tak,

  • že konkrétnu činnosť, ktorú vykonáva vyslaný alebo sprostredkovaný zamestnanec/vyslaná alebo sprostredkovaná zamestnankyňa v Rakúsku, priradíte k takému ekonomickému sektoru („odvetviu“), do ktorého spadá daná činnosť.
    Riadenie odborných organizácií“ hospodárskej komory sa využíva pri priraďovaní činnosti k ekonomickým sektorom.
  • tak, že do vyhľadávacieho formulára v časti „Vyhľadávanie“ zadáte označenie ekonomického sektora, a to v jazyku webovej stránky, na ktorej vyhľadávate – zohľadňujte pritom informácie na stránke „Vyhľadávanie“;
  • že otvoríte kolektívnu zmluvu, ktorá podľa vás najviac zodpovedá príslušnej činnosti;
  • že si pozriete v tejto kolektívnej zmluve mzdový poriadok, resp. mzdovú schému.

Dodatočné tipy

POZOR: Stručné prehľady o minimálnych mzdách ponúkajú len úvodné informácie o rámci, v ktorom je stanovená konkrétna minimálna mzda, ktorá bude vyplatená.
Konkrétne stanovenie minimálnej mzdy alebo platu vyplýva len zo samotnej kolektívnej zmluvy.

Na stiahnutie

Priradenie činností stavebníctva k relevantným kolektívnym zmluvám (pdf, 148 KB)