Platforma vysielaných pracovníkov

Na čo treba špeciálne dbať pri vyslaní alebo sprostredkovaní v prípade stavebných prác?

Pri dočasnom nasadení stavebných pracovníkov v rámci vyslania alebo sprostredkovania v Rakúsku treba dodržiavať niekoľko špeciálnych povinností v súvislosti s fondom pre dovolenky a odstupné pracovníkov v stavebníctve (BUAK), ktoré platia aj pre rakúske stavebníctvo.

Okrem toho sú cezhranične podané pracovné výkony v oblasti stavebníctva riadené sčasti špecificky, ako v súvislosti s takzvaným montážnym privilégiom a zodpovednosťou zamestnávateľa stavebných prác.

V tematickej časti „Stavebné práce“ nájdete odpovede na nasledujúce otázky:

  • Aké práva a povinnosti vznikajú v súvislosti s rakúskym fondom BUAK?
  • Ktoré ohlasovacie povinnosti treba splniť?
  • Ako sa riadi dovolenka a spôsob dovolenkového fondu pre zamestnanca?
  • Ako sa vyplácajú vyslaným alebo sprostredkovaným zamestnancom v Rakúsku získané nároky na dovolenku?