Platforma vysielaných pracovníkov

Kedy sa na vysielanie do Rakúska vzťahuje ohlasovacia povinnosť?

Keď

  • zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte EÚ alebo v štáte EHS alebo vo Švajčiarsku
  • vysiela svojich zamestnancov na splnenie pracovného výkonu do Rakúska,

je povinný nahlásiť to.

Určitá časová dolná hranica, pod ktorou by už neexistovalo vysielanie s ohlasovacou povinnosťou, v Rakúsku nie je.
Spravidla sa ohlasovacia povinnosť vzťahuje aj na krátkodobé cezhraničné pracovné úlohy.

Bez ohlasovacej povinnosti sú určité cezhraničné pracovné úlohy v malom rozsahu a s krátkym trvaním.
Ďalšie informácie o tom nájdete v bode ponuky Časté otázky

Povinnosť nahlasovania majú aj zamestnávajúci, ktorí vysielajú v zahraničí sprostredkovaných zamestnancov do Rakúska.

Ďalšie prvky vysielania s ohlasovacou povinnosťou sú okrem toho opísané v bode ponuky „Pojmy“ v odkaze Vysielanie zamestnancov.