Platforma vysielaných pracovníkov

Kedy nastáva sprostredkovanie v Rakúsku s ohlasovacou povinnosťou?

Keď

  • spoločnosť „ponúkne“ („sprostredkuje“) svoje pracovné sily
  • zo zahraničia do Rakúska inej spoločnosti v Rakúsku na splnenie pracovných výkonov,

má táto spoločnosť (sprostredkovateľ) ohlasovaciu povinnosť.

Bez ohlasovacej povinnosti sú určité cezhraničné sprostredkovania v malom rozsahu a s krátkym trvaním.
Ďalšie informácie o tom nájdete v bode ponuky Časté otázky

Ďalšie prvky sprostredkovania s ohlasovacou povinnosťou sú okrem toho opísané v bode ponuky „Pojmy“ v odkaze Personálny lízing.