Platforma vysielaných pracovníkov

Akú odmenu dostávajú zamestnanci sprostredkovaní v Rakúsku?

Spravidla sa má počas sprostredkovania v Rakúsku vyplatiť odmena minimálne v takej výške, ktorá je stanovená kolektívnou zmluvou za činnosti v prevádzke zamestnávajúceho v Rakúsku. Sprostredkovanému pracovníkovi záväzne prináleží minimálna mzda stanovená v kolektívnej zmluve prevádzky zamestnávajúceho.

Zaplatiť však treba, odlišne od tejto zásady, minimálne takú odmenu, akú stanovujú rakúske kolektívne zmluvy pre personálny lízing (pre zamestnancov kolektívna zmluva odvetvia personálneho lízingu), keď

  • neexistuje kolektívna zmluva pre prevádzku zamestnávajúceho v Rakúsku,
  • sa v Rakúsku naskytnú prestoje alebo
  • sú kolektívne zmluvy pre personálny lízing pre zamestnancov výhodnejšie ako daná kolektívna zmluva zamestnávajúceho.

Okrem toho treba dbať na ostatné záväzné všeobecné ustanovenia (akými sú napr. prevádzkové dohody) pre výšku odmeny v prevádzke zamestnávajúceho pre porovnateľných zamestnancov s porovnateľnými činnosťami. To však len prípade, že platí kolektívna zmluva, ktorej podlieha sprostredkovateľ, ako aj z kolektívnej zmluvy vyplývajúce, nariadením stanovené alebo zákonné riadenie odmeny v zamestnaneckej prevádzke.

Špeciálne príplatky, akými je dovolenkový alebo vianočný bonus, sa sprostredkovanému zamestnancovi vyplácajú alikvotne podľa dĺžky sprostredkovania – spravidla už pri danej mesačnej mzde, aj ak je v kolektívnej zmluve stanovené vyplatenie celej sumy až na neskôr.

Ak je zamestnanec sprostredkovaný do Rakúska len po dňoch, vyplácajú sa špeciálne príplatky len za tieto dni.

Nárok zamestnanca a správna kontrola v Rakúsku zahŕňajú
hrubú mzdu. Aby nedošlo k trestnému odmeňovaniu nižšiemu ako je minimálne, musí byť zaručená hrubá mzda.