Platforma vysielaných pracovníkov

Špeciálne pojmy v súvislosti s vysielaním a cezhraničným sprostredkovávaním pracovných síl

Vysielanie zamestnancov

Kedy dochádza k vysielaniu zamestnancov?

Sprostredkovávanie pracovných síl

Čo je to cezhraničný personálny lízing (zmluvná práca)?

Stavebné práce

Čo spadá pod pojem „stavebné práce“ a čo z toho vyplýva?

Zamestnávajúci a zamestnávajúca

Kto je zamestnávajúci, resp. zamestnávajúca a aké má povinnosti?

Služobná cesta

Kedy ide o služobnú cestu?

Montážne privilégium

Čo je to montážne privilégium a čo sú zákonné predpoklady?

Práca na diaľku/„remote work“

Do akej miery môže byť potrebné dodržiavať rakúske predpisy o vysielaní či cezhraničnom spostredkovávaní pracovných síl pri práci na diaľku („remote work“)?

Pojmy – nemčina a slovenčina

Tu nájdete tabuľku s dôležitými pojmami v nemčine a slovenčine.