Platforma o vysílání pracovníků

Která kolektivní smlouva platí pro mne?

Vaše cesta k hledané kolektivní smlouvě

Zde můžete vyhledávat podle kolektivních smluv a jejich určitých obsahů.

V prvním kroku určete, která rakouská kolektivní smlouva je pro vás použitelná

Návody pro vyhledávání:

POZOR:

V druhém kroku tuto použitelnou rakouskou kolektivní smlouvu vyvoláte v jejích jednotlivých obsazích. Dbejte prosím na následující:

 • Stručné přehledy k nejdůležitějším kolektivním smlouvám informují o obsazích, jako např. o šířce pásma minimální mzdy.
 • Stručné přehledy lze na webových stránkách vyvolat také v angličtině, maďarštině, polštině, češtině, slovenštině a slovinštině:
  • buď Odkazy na všechny stručné přehledy
  • nebo se ve vyhledávacím poli zadá nějaký termín (pojem) v jazyce této webové stránky.
   Používejte přitom prosím originální pravopis se všemi zvláštními znaky tohoto jazyka.
 • Stručné přehledy podávají ohledně minimální mzdy jen prvotní informaci o rámci, v němž je stanovena konkrétní minimální mzda.
  Konkrétní stanovení minimální mzdy vyplyne pouze ze samotné kolektivní smlouvy.
 • Na webových stránkách v angličtině, maďarštině, polštině, češtině, slovenštině a slovinštině můžete přes stručný přehled vyvolat kolektivní smlouvu v plném textu v němčině tak, že kliknete na „Německy“: