Platforma o vysílání pracovníků

Jaké podklady musí být k dispozici, kdo je musí mít připravené k předložení a kde musí být k dispozici?

Na místě v Rakousku, na kterém pracují vyslaní nebo dočasně přidělení zaměstnanci, musí být připraveny k předložení následující podklady:

 • dokument o sociálním pojištění A1 nebo ve výjimečných případech rovnocenné podklady v německém jazyce – viz bod nabídky Přihlášení k sociálnímu pojištění
   
 • kopie hlášení vysláníviz bod nabídky Ohlašovací povinnost
   
 • mzdové podklady, z nichž v každém případě vyplývá, jaký plat zaměstnancům  během jejich zaměstnání v Rakousku přísluší a je jim skutečně vyplácen.

  K mzdovým podkladům patří:
  • pracovní smlouva nebo písemný záznam o obsahu pracovní smlouvy ve smyslu směrnice o dokladech 91/533/EHS
  • výplatní páska, doklady zaměstnavatele o výplatě mzdy nebo doklady o bankovním převodu
  • mzdové záznamy a
  • podklady týkající se mzdového zařazení (např. vzdělání a předchozí pracovní poměry, hraje-li to roli podle kolektivní smlouvy).

Mzdové záznamy jsou podklady, které mají objasňovat, jak a na jakém základě se plat vypočítává, příp. z čeho se skládá.
Mzdové záznamy jsou například lístky o mzdovém účtu, mzdové seznamy, karty s daní ze mzdy, přihlášení ke zdravotnímu pojištění a odhlášení od zdravotního pojištění, zúčtovací seznamy přirážek a příplatků, záznamy o práci přesčas, provizích, práci odměňovaného podle výkonu a další podklady odměňování na základě výkonu.

Mzdové podklady musí být předkládány v německém jazyce / překladu. Pracovní smlouvu lze mít připravenou k předložení i v angličtině.

 • V případě, že má být vyslán zaměstnanec z jednoho členského státu EU, nemá však sám občanství členského státu EU:
  pracovní povolení vysílajícího státu – viz bod nabídky Pracovní povolení.

   
 • Záznamy o pracovní době každého vyslaného zaměstnance

Kdo musí mít připraveny podklady k předložení a v jaké formě?

Povinnost mít připraveny k předložení podklady na místě výkonu pracovní činnosti se

 • při vysílání týká zaměstnavatele vysílajícího podniku,
 • při dočasném přidělení týká zaměstnávajícího subjektu v Rakousku.

  Agentura práce musí zaměstnávajícímu subjektu podklady prokazatelně poskytnout.

   
 • Jsou-li pracovní síly vyslány zaměstnávajícím subjektem, k němuž byly tyto pracovní síly dočasně přiděleny v zahraničí již předtím, má tento zaměstnávající subjekt povinnost připravit podklady k předložení.

Ke splnění povinností mít připraveny podklady k předložení může zaměstnavatel a zaměstnávající subjekt využít jiných osob. Povinnost zaměstnavatele připravit podklady k předložení je splněna, pokud některý z vyslaných zaměstnanců, účelně kontaktní osoba může podklady kdykoli dát k dispozici v místě výkonu pracovní činnosti. Sama povinnost však zůstává zaměstnavateli nebo zaměstnávajícímu subjektu, proto v případě nesplnění povinnosti připravit podklady k předložení je trestně odpovědný on.

Podklady jsou k dispozici kontrolním orgánům buď v papírové podobě nebo v čitelné elektronické formě.

Nemohou-li nebo nemají-li být podklady k dispozici na místě výkonu pracovní činnosti, musí být jiné místo (název a adresa), na němž jsou k dispozici, oznámeno předem společně s hlášením.

Jiné místo může být:

 • v případě vyslání buď u kontaktní osoby mimo místo výkonu pracovní činnosti (zaměstnanci vysílajícího zaměstnavatele nebo zástupci profesních stran),
 • nebo u ekonomického poradce, právního zástupce či notáře (zástupci profesních stran) se sídlem v Rakousku,
 • nebo v pobočce v Rakousku,
 • nebo v rakouské mateřské či dceřiné společnosti téže skupiny.

Při vyslání nebo dočasném přidělení mobilních zaměstnanců v oblasti dopravy platí zvláštní předpisy (viz "LSD-BG - Aktuelles zum Transportbereich").

Kdy musí být podklady připraveny k předložení?

Podklady musí být připraveny k předložení nebo elektronicky přístupné od začátku výkonu pracovní činnosti po celé období vyslání nebo dočasného přidělení.
Mzdové podklady a rozpisy pracovní doby musí být možné dát k dispozici i tehdy, když zaměstnání jednotlivých vyslaných nebo dočasně přidělených zaměstnanců již skončilo, ale jsou zaměstnáváni ještě jiní zaměstnanci.

Zaměstnavatel nebo zaměstnávající subjekt, který se nestará o to, aby byly výše uvedené podklady připraveny k předložení nebo elektronicky přístupné, musí počítat s (peněžitým) trestem ve správním řízení.
Přísně potrestáno bude zejména nesplnění povinnosti mít připraveny k předložení mzdové podklady, a to peněžitým trestem ve výši až 20 000 eur, v opakovaném případě až 50 000 eur za zaměstnance.