Platforma o vysílání pracovníků

Jaké ohlašovací povinnosti je nutné splnit?

Vyslání nebo dočasné přidělení za účelem stavebních prací v Rakousku musí být včas oznámena rakouským úřadům.

První hlášení

Před začátkem stavebních prací musí vysílající podnik odevzdat první hlášení určitých údajů o všech vyslaných, příp. dočasně přidělených zaměstnancích a vysílajícím podniku.
V případě zaměstnavatelů se sídlem v některém státě EU nebo EHP stačí jako první hlášení pro tento účel hlášení tzv. ústřednímu koordinačnímu úřadu pro kontrolu nezákonného zaměstnávání (ZKO). Zvláštní první hlášení (pojišťovně BUAK) není nutné. ZKO postoupí údaje pojišťovně BUAK.
Informace o této problematice najdete v tematickém bloku o formalitách v bodě nabídky Ohlašovací povinnost.

Následná hlášení

V dalším průběhu činnosti v Rakousku musí vysílající podnik odevzdat pojišťovně BUAK následná hlášení, pokud stavební činnosti trvají déle než jeden kalendářní měsíc. O všech zaměstnancích, které vysílající podnik nasazuje při stavebních činnostech, musí být sděleny následující údaje:

  • osobní údaje
  • začátek a konec práce
  • profesní kvalifikace
  • hodinová mzda podle kolektivní smlouvy, která pro podnik platí.

Měsíční následné hlášení musí být podáno on-line na portálu eBUAK do 15. dne následujícího měsíce.
Bližší informace o této problematice najdete na internetové stránce BUAK na portálu eBUAK.

Hlášení změn

Dojde-li po odeslání prvního hlášení ke změnám, je neprodleně nutné odevzdat hlášení změn. Hlášení změn musí být stejně jako první hlášení předáno ústřednímu koordinačnímu úřadu pro kontrolu nezákonného zaměstnávání (ZKO).

Změnami, na něž se vztahuje oznamovací povinnost, jsou zejména

  • změna místa nebo míst nasazení
  • změna rozsahu nebo stavu pracovní doby jednotlivých zaměstnanců
  • ukončení pracovních poměrů
  • pozdější začátek zaměstnání, než bylo ohlášeno v prvním hlášení
  • neuskutečnění již ohlášených vyslání nebo dočasné přidělení jednotlivých zaměstnanců.

Kromě toho musí být u každé nové zakázky s novým zadavatelem, u vyslání nebo dočasného přidělení dalších, ještě neohlášených zaměstnanců nově odevzdáno hlášení ZKO.
Na internetových stránkách BUAK najdete další informace o odevzdání následných hlášení, příp. důsledcích nesplnění ohlašovací povinnosti (viz například Hlášení Vašeho podniku).