Platforma o vysílání pracovníků

Důležité pojmy v souvislosti s vysíláním a přeshraničním dočasným přidělováním pracovních sil

Vysílání zaměstnanců

Kdy dochází k vyslání zaměstnanců?

Dočasné přidělování pracovních sil

Co je to přeshraniční dočasné přidělování pracovních sil (agenturní zaměstnávání)?

Stavební práce

Co spadá pod pojem „stavební práce“ a co z toho vyplývá?

Zaměstnávající subjekt

Kdo je zaměstnávající subjekt a jaké má povinnosti?

Služební cesta

Kdy hovoříme o služební cestě?

Montážní výsada

Co je to montážní výsada a jaké jsou zákonné předpoklady?

Školení

Kdy má být účast na školení pokládána za výkon pracovní činnosti ve smyslu vysílání nebo agenturního zaměstnávání?

Pojmy – Čeština

Zde najdete tabulku s nejdůležitějšími pojmy v češtině.