Platforma o vysílání pracovníků

Zvláštní témata a pojmy v souvislosti s vysíláním a přeshraničním dočasným přidělováním pracovních sil

Vysílání zaměstnanců

Kdy dochází k vyslání zaměstnanců a zaměstnankyň?

Dočasné přidělování pracovních sil

Co je to přeshraniční dočasné přidělování pracovních sil (agenturní zaměstnávání)?

Stavební práce

Co spadá pod pojem „stavební práce“ a co z toho vyplývá?

Přejímající zaměstnavatel/zaměstnavatelka

Kdo je přejímající zaměstnavatel/zaměstnavatelka a jaké má povinnosti?

Služební cesta

Kdy hovoříme o služební cestě?

Montážní výsada

Co je to montážní výsada a jaké jsou zákonné předpoklady?

Práce na dálku / remote work

Nakolik mohou být v případě práce na dálku (neboli „remote work“) dodržovány rakouské předpisy o přeshraničním přidělování?

Pojmy – německy a česky

Zde najdete tabulku s nejdůležitějšími pojmy v němčině a češtině.