Platforma o vysílání pracovníků

Jaké ohlašovací a jiné formální povinnosti musí podniky splnit?

Před vysláním nebo dočasným přidělením zaměstnanců do Rakouska a v jejich průběhu musí být splněna řada formalit.
Účelem těchto formalit je především zajistit jednotné a spravedlivé pracovní podmínky.

V tematickém bloku „Formality“ najdete odpovědi na následující otázky:

  • Co musí být před zahájením práce ohlášeno?
  • Je nutné si obstarat pracovní povolení nebo podobný dokument?
  • Jak zaměstnavatelé doloží přihlášení k sociálnímu pojištění?
  • Může nebo musí být jmenována oprávněná osoba zaměstnavatele?
  • Jaké podklady musí být celkem k dispozici na místě nasazení?