Platforma o vysílání pracovníků

Které pracovněprávní předpisy platí v Rakousku pro vysílání zaměstnanců a dočasné přidělování pracovních sil?

Předpoklady a právní důsledky vyslání a dočasného přidělení pracovních sil nejsou v Rakousku upraveny v jednom jediném zákoně, nýbrž v několika zákonech.

Zde jsme shromáždili stručná označení zákonů s odkazy na jejich aktuální znění. Přehled seznamuje s pracovněprávním systémem v Rakousku a běžnými rakouskými pojmy.

Informace ke konkrétním scénářům a problémům najdete v ostatních tematických oblastech a kapitolách těchto internetových stránek. Pod položkou Informace a odkazy najdete navíc tipy, na které kontaktní osoby se můžete obrátit.