Platforma o vysílání pracovníků

Na co je při vysílání a dočasném přidělování na stavební práce zapotřebí zvláště dávat pozor?

Při přechodném nasazení stavebních zaměstnanců v rámci vyslání nebo dočasném přidělení do Rakouska je nutné dodržovat některé zvláštní předpisy týkající se Pojišťovny pracovníků ve stavebnictví pro dovolené a odstupné (BUAK), které platí i pro rakouské stavebnictví.

Kromě toho jsou zčásti specificky upravena přeshraničně poskytovaná pracovní plnění ve stavební oblasti, například v souvislosti s tzv. montážní výsadou a odpovědností zaměstnavatele s ohledem na stavební práce.

V tematickém bloku „Stavební práce“ v tomto bodě nabídky najdete odpovědi na následující otázky:

  • Která práva a povinnosti vznikají v souvislosti s rakouskou pojišťovnou BUAK?
  • Jaké ohlašovací povinnosti je nutné splnit?
  • Jak jsou upraveny dovolené a postup pojišťovny pro dovolené pro zaměstnance?
  • Jak jsou vyslaným nebo dočasně přiděleným zaměstnancům vypláceny jejich nároky na dovolenou získané v Rakousku?