Platforma o vysílání pracovníků

Montážní výsada

Ve zvláštním případě, kdy vyslaní/agenturní zaměstnanci dodávají podniku v Rakousku zařízení, nemusí být za určitých podmínek dodrženy rakouské podmínky pro minimální mzdu a rakouské právo na dovolenou.
Výjimka z povinnosti dodržet nárok na minimální mzdu a dovolenou je často označována jako „montážní výsada“.

Zákonné předpoklady pro to jsou následující.

Kterých prací se montážní výsada dotýká?
V souvislosti s dodávkou zařízení, které zhotovil zaměstnavatel vyslaných pracovních sil nebo zaměstnavatel s ním spojený ve skupině:

  • montáž nebo
  • uvedení do provozu a s tím spojená školení nebo
  • oprava a servis tohoto zařízení,
  • pokud výše uvedené práce nemohou provést zaměstnanci v Rakousku.

Kterých prací se v každém případě montážní výsada nedotýká?
Pod montážní výsadu nespadají stavební práce. Pojem „stavební práce“ viz bod nabídky Pojmy.

Jaké další předpoklady musí být splněny, aby se uplatnila montážní výsada?
Práce nesmí nezávisle na trvání činnosti jednotlivých zaměstnanců trvat déle než 8 kalendářních dnů, příp. déle než 3 měsíce.

Co platí pro práce, které spadají pod montážní výsadu?
Pro práce, které spadají pod montážní výsadu a které

  • netrvají déle než 8 kalendářních dnů, je pozastavena povinnost dodržovat rakouské právo na dovolenou;
     
  • netrvají déle než 3 měsíce, je pozastavena povinnost dodržovat rakouské právo na minimální mzdu.

Avšak práce, které spadají pod montážní výsadu, se musí také hlásit. Viz bod nabídky Formality / Ohlašovací povinnost.
V Rakousku musí být podle obecných předpisů připravena k předložení kopie hlášení nebo musí být přístupná elektronicky.