Platforma o vysílání pracovníků

Jak jsou rakouské předpisy vykonávány?

Pokud v souvislosti s vysláním nebo dočasným přidělením zaměstnance nejsou dodržovány předpisy nebo nejsou splněny nároky, jsou v Rakousku k dispozici občanskoprávní řízení, trestně-správní řízení a případně mechanismy smírného urovnání sporu.

Co se stane, případně co se musí udělat, když vysílající podniky porušují rakouské předpisy na ochranu vyslaných zaměstnanců?
Odpověď na tuto i následující otázky najdete v tematickém bloku „Výkon práva“:

  • Jaké sankce a žalobní možnosti existují?
  • Jak prosadím své nároky?