Platforma o vysílání pracovníků

Jaká mzda musí být minimálně vyplácena?

Zaměstnanci, kteří jsou za účelem výkonu pracovní činnosti vysláni do Rakouska, mají nárok minimálně na tu odměnu, včetně zvláštních plateb, přirážek za práci přesčas a jiných přirážek a příplatků, která se podle zákona, vyhlášky nebo kolektivní smlouvy vyplácí v Rakousku.
Bližší informace o této problematice najdete v bodě nabídky Časté dotazy.

Zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni do Rakouska, mají nárok na tu odměnu, včetně zvláštních plateb, přirážek za práci přesčas a jiných přirážek a příplatků, která je stanovena v kolektivní smlouvě pro zaměstnávající podnik v Rakousku nebo v kolektivní smlouvě pro agenturní zaměstnávání.
Kromě toho může být nutné vzít v úvahu ostatní závazná ustanovení obecného rázu (například podnikové dohody), které v zaměstnávajícím podniku platí pro srovnatelné zaměstnance se srovnatelnými činnostmi.

Bližší informace o této problematice najdete v bodě nabídky Časté dotazy.

Podniky, které vysílají nebo dočasně přidělují zaměstnance do Rakouska, jsou povinny vyplácet alespoň minimální mzdu platnou v Rakousku.

Konkrétní výše minimální mzdy není v Rakousku upravena zákonem, ale vyplývá zpravidla z kolektivní smlouvy, která se uplatňuje na daný obor a činnost.

Mzda pod minimální úrovní je v Rakousku spojena s vysokými peněžitými tresty. Nezávisle na tom mohou zaměstnanci rozdíl nárokovat u soudu.

Je tudíž důležité znát minimální mzdy podle příslušné rakouské kolektivní smlouvy již před vysláním nebo dočasným přidělením pracovníků do Rakouska.