Platforma o vysílání pracovníků

Jaký plat musí zaměstnanci vyslaní do Rakouska dostávat?

Po dobu vyslání do Rakouska musí být vyplácen plat nejméně ve výši, kterou v Rakousku stanovuje zákon, vyhláška nebo kolektivní smlouva.
Pro výši
platu podle rakouské kolektivní smlouvy je rozhodující konkrétní a skutečná práce vyslaných zaměstnanců do Rakouska:
Která kolektivní smlouva by se vztahovala na zahraničního zaměstnavatele, pokud by práce byla předmětem činnosti podniku se sídlem v Rakousku?
Zařazení podle
kolektivní smlouvy se určuje podle kritérií v kolektivní smlouvě, oblasti činnosti (např. odborné nebo pomocné činnosti), kvalifikace a odpracovaných let, příp. trvání činnosti.

K výplatě patří zejména

  • základní mzda,
  • zvláštní platby,
  • příplatky za práci přesčas,
  • příplatky a přirážky,
  • prémie,
  • používání služebního vozu k soukromým účelům,
  • honoráře,
  • cestovní náhrady stanovené v kolektivní smlouvě, pokud jejich účelem není úhrada nákladů, nýbrž vyrovnání znevýhodnění, které vzniká v důsledku vzdálenosti od obvyklého prostředí,
  • odškodnění za čas strávený na cestě, které je stanoveno v kolektivní smlouvě a které se zaměstnancům vyplácí za předpokladu, že jim každodenní dojíždění trvá déle než jednu hodinu.

K výplatě nepatří další odškodnění za výdaje (např. platba za kilometr, cestovní náhrady a náhrady za přenocování, diety) za účelem náhrady nákladů.

Zvláštní platby jako například příspěvek na dovolenou nebo vánoční odměna musí být vyslanému zaměstnanci poskytnuty za dobu vyslání alikvótně s běžnou výplatou – zpravidla již s příslušnou měsíční mzdou, i když kolektivní smlouva předpokládá výplatu celé částky až později.
Pokud je zaměstnanec vyslán do Rakouska i jen v řádu dnů, musí mu být zvláštní platby vyplaceny i jen za tyto dny.

Nárok zaměstnance a kontrola správních orgánů v Rakousku zahrnuje hrubou mzdu, jak stanoví zákon, vyhláška nebo kolektivní smlouva. Aby nebyla dávána výplata, která může být pokutována (nižší než minimální úroveň), musí být poskytována hrubá mzda.