Platforma o vysílání pracovníků

Platforma o vysílání pracovníků poskytuje podnikům a jejich zaměstnancům informace o vysílání a dočasném přidělování pracovních sil do Rakouska.

Podniky s podnikatelskými činnostmi mimo Rakousko poskytují služby v Rakousku.

K tomu účelu používají pracovní síly ze zahraničí, pracovní síly buď do Rakouska vysílají, nebo je tam přeshraničně dočasně přidělují.

Pro dobu trvání prací v Rakousku platí určité předpisy rakouského pracovního práva a tyto je nutno respektovat.

Platforma pro vysílání pracovníků informuje o vyslání zaměstnanců a dočasném přidělení zaměstnanců – jaká práva jim náleží a které povinnosti musí být v Rakousku dodrženy.

Platforma pro vysílání pracovníků je oficiální rakouská webová stránka ve smyslu EU směrnic 96/71/ES a 2014/67/EU a je provozována Spolkovým ministerstvem práce a hospodářství a Fondem dovolených a náhrad pro pracovníky ve stavebnictví.

Informace jsou určeny především zaměstnancům/zaměstnankyním a zaměstnavatelům/zaměstnavatelkám a samozřejmě i ostatním zainteresovaným osobám.

Klikejte prosím na barevně rozlišená označení témat v horní liště menu a na kroužky na pravé straně.

Informace jsou zcela k dispozici v těchto jazycích: němčině, angličtině, maďarštině, polštině, češtině, slovenštině a slovinštině.

Kdy dochází k vyslání do Rakouska?

K vyslání zaměstnanců dochází tehdy, pokud zaměstnavatel nebo zaměstnavatelka vyšle své zaměstnance nebo zaměstnankyně do Rakouska

  • k plnění smlouvy o poskytnutí služeb, nebo
  • do pobočky v Rakousku, nebo
  • do podniku v Rakousku, který přísluší témuž

koncernu.

Kdy dochází k přeshraničnímu dočasnému přidělení do Rakouska?

K přeshraničnímu agenturnímu zaměstnávání (zapůjčování zaměstnanců) dochází, jestliže

  • nějaký podnik zařídí, že se jeho pracovní síly přemístí do Rakouska, aby
  • v nějakém jiném podniku pod vedením a dozorem tohoto podniku poskytovaly pracovní výkon.

Na vyslání a dočasné přidělení navazují formality, pracovněprávní nároky a povinnosti.

Tyto jsou zde vysvětleny v různých položkách menu.

Přehled toho nejdůležitějšího najdete zde.

Existují-li rozdíly na základě toho, zda dochází k vyslání nebo dočasnému přidělení z členského státu EU nebo nečlenského státu EU („třetího státu“), pak je na opatření pro třetí státy zvlášť upozorněno.