Platforma o vysílání pracovníků

Platforma o vysílání pracovníků poskytuje podnikům a jejich zaměstnancům informace o vysílání a dočasném přidělování pracovních sil do Rakouska.

Neustále narůstající mezinárodní dělba práce a propojování ekonomických činností vedou stále častěji k tomu, že podniky nasazují pracovní síly i v zahraničí.
Vysílají své zaměstnance nebo je dočasně přidělují do jiné země, aby na místě dosáhli hospodářského výsledku a dočasně tam pracovali.

Evropská unie a Rakousko – jako jeden z členských států EU – musí dodržovat zásadu, že pracovní síly, které jsou vysílány do jiného státu, mají mít stejné pracovní podmínky jako všechny ostatní pracovní síly v tomto státě.

Podniky mimo území Rakouska, které dočasně přidělují nebo vysílají pracovní síly do Rakouska, musejí proto dodržovat rakouské podmínky minimální mzdy a některé další tamní pracovněprávní předpisy.

Na těchto internetových stránkách najdete informace o tom, jak podmínky minimální mzdy a pracovněprávní předpisy vypadají v Rakousku a co je třeba udělat, aby byly dodrženy.

Jednotlivé tematické bloky a body nabídky obsahují odpovědi na takové otázky, jako jsou například:

  • Jaké předpisy je nutné dodržovat při vysílání a dočasném přidělování pracovníků do Rakouska a jaké nároky při tom vznikají?
  • Jaké postupy jsou stanoveny?
  • Které instituce jsou v této oblasti příslušné a mohou nám pomoci?

Tematické bloky „Minimální mzda“ a „Kolektivní smlouvy“ Vám pomohou s vyhledáním minimální mzdy platné pro Vás.

Důležité pojmy a předpoklady, které se vyskytují v souvislosti s vysíláním nebo přeshraničním dočasným přidělováním pracovních sil, jsou vysvětleny v tematické oblasti „Pojmy“.

Při vysílání nebo dočasném přidělování pracovníků ve stavebnictví je zčásti nutné dodržovat zvláštní předpisy, o nichž informuje bod nabídky „Stavební práce“.

Plné znění rakouských předpisů o vysílání a přeshraničním dočasném přidělování pracovníků najdete v části „Právní základy“.

Soubor odkazů na instituce, které poskytují ústní nebo písemné informace a které ve zvláštních případech poskytnou pomoc, najdete v části „Informace a odkazy“.